Keskustaan liittyvän Viinikanlahden kaupunginosan asemakaavaehdotus etenee nähtäville

Pyhäjärven rantaan suunnitellun uuden asuinalueen asemakaavaehdotus päätettiin asettaa nähtäville Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 21.11.2023. Viinikanlahti liittyy kaupungin ydinkeskustaan ja sijaitsee suunnitteilla olevan raitiotien jatkoreitin varrella. Jätevedenpuhdistamolta vapautuvalle alueelle arvioidaan tulevan noin 3100 uutta asukasta ja 250 työpaikkaa.
Ilmakuva, jossa on hahmoteltu Viinikanlahden asemakaavan sisältöä.
Ilmakuvaan sijoitettu havainnekuva asemakaavaehdotuksen sisällöstä.

Viinikanlahti sijaitsee Pyhäjärven, Hatanpään valtatien ja Hatanpäänkadun rajaamalla alueella. Aiemmin teollisuus- ja varastoalueena toiminut ranta on pääosin täyttömaata.

Viinikanlahden uusi asuinalue muodostaa kansainvälisen ideakilpailun voittaneen suunnitelman mukaisesti kaksitoista asuinkorttelia, jotka ryhmittyvät keskusaukion ja kahden korttelipuiston ympärille.

Rannan puoleisissa asuinkortteleissa rakennukset ovat neljästä kuuteen kerrosta korkeita. Alueen silhuetti nousee matalasta rannasta sisämaahan päin, jossa kadunvarsien kortteleissa on matalampien jalustamaisten osien päällä korkeintaan 12–17 kerroksen torniosia. Asuinkortteleihin tulee kattopihoja ja terasseja.

Tarkennuksia ja täydennyksiä

Asemakaavaehdotusta on tarkennettu kauttaaltaan luonnosvaiheen nähtävillä olon ja laajan palautteen käsittelyn jälkeen. Selvityksiä on täydennetty ja tehty muutoksia kevyen liikenteen yhteyksiin ja siltoihin. Pysäköintitalojen määräyksiä on tarkennettu ja lisätty kaupunkikuvallisia määräyksiä. Rakentamistapaohjetta on tarkennettu.

Koulun, päiväkodin ja liikuntahallin kortteli on suunniteltu uudelleen saatu palaute huomioiden. Alueen vehreyttä varmistavia määräyksiä ja tavoitteita on tarkennettu ja puiston suojaviheraluetta on laajennettu. Yleisten alueiden taidetta koskevat määräykset on tarkistettu, ja alueelle tulee laatia myös taideohjelma. Asemakaavakartalle on lisätty kadunnimitoimikunnan esittämät nimet.

Suunnittelualueen kerrosala on yhteensä noin 205 000 kerrosalaneliömetriä (k-m²), josta asumisen osuus on noin 141 000 k-m2. Liiketilaa on mitoitettu yhteensä noin 16 500 k-m2, josta hotelli muodostaa noin 7800 k-m2. Pysäköinti on sijoitettu kahteen maksimissaan seitsemänkerroksiseen rakennukseen.

Päiväkodille, koululle, liikuntahallille ja nuorisotiloille, soutu- ja melontakeskukselle, sekä sataman palvelutiloille on varattu yhteensä 10 200 k-m2. Lisäksi alueen itäosaan sijoittuu jäteveden pumppaamo. Oppilaiden ja päiväkotilasten enimmäismäärä on 425 lasta, Koulu on mitoitettu esiopetukseen ja 1–2 luokille.

Rantapuisto ja palveluja

Pyhäjärven rantaan tulee kaikille avoin rantareitti, joka vahvistaa yhteyttä Hatanpään arboretumin alueelle. Rantavyöhykkeestä tulee yleinen puisto, jossa on muun muassa uimaranta, vesiurheiluun ja -harrastamiseen kehitettävä soutu- ja melontakeskus sekä leikkipaikka. Puiston keskivaiheille sijoitetaan satama, joka palvelee sekä veneilijöitä että viranomaistoimintaa. Rannalta on varattu paikat myös saunalle ja kahvilalle.

Alueen länsiosaan on varattu tilat koululle, päiväkodille ja liikuntahallille sekä nuorisotiloille ja sataman tukitoiminnoille. Rantapuisto ulottuu asuinkortteleiden väliin kahden korttelipuiston kohdalla. Korttelipuistojen yhteyteen on sijoitettu korttelitalot, joita voidaan käyttää esimerkiksi yhteistiloina ja yhteisöllisen asumisen palveluihin.

Alueen sijainti kuluyhteyksineen on erittäin hyvä myös suhteessa keskustan tapahtumapaikkoihin. Hatanpään valtatien varrelle varataan liiketilaa hotellin tarpeisiin ja kahdesta tornista on varattu tilaa esimerkiksi majoitustoimintaa tai toimistohotellia varten.

Keskusaukion ja joukkoliikennepysäkin viereen esitetään päivittäistavarakaupan tiloja. Toinen laajempi liiketila voidaan toteuttaa läntisen pysäköintilaitoksen katutasoon. Keskusaukion ja sataman vieressä sijaitsevat katukerroksen tilat on varattu pienemmille liikkeille ja palveluille, esimerkiksi ravintoloille terasseineen.

Sujuvia liikenneyhteyksiä

Viinikanlahden uusien jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien kautta matkaa keskustan suuntaan on mahdollista sujuvoittaa muun muassa uudella kevyen liikenteen sillalla. Joukkoliikennepysäkit sijaitsevat keskusaukion vieressä ja Viinikanojan sillan tuntumassa.

Kahteen alueen yhteiseen pysäköintitaloon voidaan keskittää myös liikkumisen palveluja, yhteiskäyttökulkuneuvoja ja energiahuollon tiloja. Pysäköintitalojen katoille voidaan sijoittaa pelikenttiä ja aurinkokeräimiä. Kortteleiden väliset väylät on suunniteltu pihakaduiksi, joissa on lyhytaikaista pysäköintiä. Alueen keskeinen sijainti ja toiminnot mahdollistavat aktiivisen autottoman elämäntavan.

Teollisuuskäytön jälkeen alueella on ollut vedenpuhdistamo, jonka siirtyessä Sulkavuoreen vuonna 2025 hyvällä paikalla oleva alue vapautuu. Nykyiset rakennukset puretaan ja maa- ja vesialueet puhdistetaan, minkä jälkeen voidaan rakentaa uutta rantaviivaa ja kaupunkiympäristöä. Alueen arvioidaan olevan valmiiksi rakennettu vuoteen 2035 mennessä.

Kaavaehdotukseen tutustuminen

Viinikanlahden asemakaavaehdotus on tulossa nähtäville 23.11.2023 kaupungin verkkosivuille. Kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksia kaupungin kirjaamoon.

Materiaaliin voi tulla tutustumaan maanantaina 4.12.2023 klo 15 – 17 Siluetissa (kaupunkikehittämisen ja -suunnittelun esittelytila, Hatanpään valtatie 7, linja-autoaseman rakennus). Asemakaavoittaja ja muut hankkeesta vastaavat esittelevät suunnitelmia ja muuta aineistoa. Esillä on myös pienoismalli ja videoita. Tilaisuudessa voi vierailla itselle sopivan hetken verran.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyy aikanaan kaavaehdotuksen, minkä jälkeen asia etenee vielä kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi.

Lisätietoja

Mikko Nurminen
Esittelijä Kaupunkiympäristön palvelualue Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Milla Hilli-Lukkarinen
Valmistelija Projektiarkkitehti
Puhelin:
044 486 3500
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa