Virtuaalisella elämysympäristöllä houkutellaan pian lisää uusia osaajia teollisuuteen

Tampereen kaupunki pureutuu valmistavan teollisuuden työvoimapulaan suunnittelemalla virtuaalisen elämysympäristön. Tavoitteena on erityisesti, että valmistava teollisuus koettaisiin nykyistä houkuttelevampana ja vetovoimaisempana alana opiskella ja työllistyä. Osaajapula alalla on todellinen, joten uudenlaiset keinot työntekijöiden houkuttelemiseksi alalle ovat tarpeen.
Nuoret työntekijät asentavat koneita teollisuushallissa.
Valmistavalle teollisuudelle on pian saatavana virtuaalinen elämysympäristö.

Tampereen kaupungin Elämysympäristöllä lisää osaajia teollisuuteen -hankkeessa konseptoidaan virtuaaliteknologiaan perustuvaa, pelillisyyttä hyödyntävää elämysympäristö. Kohderyhmänä hankkeessa ovat uravaihtoehtojaan pohtivat opiskelijat, työnhakijat ja alanvaihtajat. Hankkeesta hyötyvät muun muassa alueen teollisuuden alan yritykset ja oppilaitokset. 

Elämysympäristön tavoitteena on tarjota käyttäjälle ajanmukaista, innostavaa ja monipuolista tietoutta valmistavan teollisuuden ura- koulutusmahdollisuuksista sekä tutustuttaa alan yrityksiin, teknologioihin ja tuotteisiin. Ratkaisuja etsitään myös siihen, miten voidaan edistää kansainvälistä rekrytointia. Lisäksi selvitetään konepajateollisuuden osaajatarpeita sekä malleja ulkomaisten osaajien rekrytoimiseksi.

Pirkanmaan liitto myönsi Elämysympäristöllä lisää osaajia teollisuuteen -hankkeelle Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahaa 91 637 euroa. Tampereen kaupungin omarahoitusosuus on 22 909 euroa.

Vuoden 2024 huhtikuun loppuun kestävä hanke tukee Pirkanmaan maakuntaohjelman 2022–2025 tavoitetta kyvykkäiden osaajien saamiseksi uusiin ja uusiutuviin työtehtäviin. Tavoite on myös työntekijöiden saatavuuden paraneminen kansainvälisten osaajien houkuttelun kautta. Hanke liittyy valtion kanssa käytyjen aluekehittämiskeskustelujen perusteella muodostettuun Pirkanmaan yhteistyöasiakirjaan (2022).

Lisätietoja

Harri Katajisto
Projektipäällikkö
Puhelin:
040 554 5448
Teksti: Heini Jalovaara
Kuvat: Opa Latvala
Jaa sosiaalisessa mediassa