Uusi rantareitti Santalahden rantasillan ja Uittotunnelin välille – anna palautetta suunnitelmasta

Näsijärven rantareitti täydentyy Pölkkylänniemessä ja Santalahdessa. Uusi kävelyn ja pyöräilyn reittiosuus rakennetaan Santalahden rantasillan ja Uittotunnelin välille.    Suunnitelmasta voi antaa palautetta 8.10.2023 saakka.  

Pölkkylänniemen ja Santalahden suojaviheralueen yleissuunnitelmaluonnos on nähtävillä verkossa, ja sen voi pyytää sähköisenä nähtäväksi myös Tampereen palvelupisteessä, Frenckellinaukio 2 B. Maastosta suunnitelma löytyy Santalahden rantasillan läheltä.

Uusi rantareittiosuus on tarkoitus rakentaa vuonna 2025.

Rantareitistöä kehitetään

Tampereen kaupungin tavoitteena on parantaa, täydentää ja laajentaa rantareitistöä. Uusi reittiyhteys palauttaa raitiotietyömaan vuoksi katkenneet jalankulku- ja pyöräily-yhteydet Uittotunnelille.

Idässä, Santalahden rantasillan kohdalla reitti yhdistyy jo rakennettuun Sahansaarenkadun jalankulun ja pyöräilyn reittiin. Lännessä Uittotunnelin kohdalla reitti yhdistyy jo aiemmin suunniteltuun, mutta vielä rakentamattomaan rantareittiin, joka sijoittuu Paasikiventien Näsijärveen laskevan penkereen alareunaan. Tulevaisuudessa toisistaan erotetut pyöräily- ja jalankulkureitit jatkuvat raitiotien rinnalla Pölkkylänsiltaa pitkin Näsinsaareen. 

Jalankulun ja pyöräilyn uusi yhteys Uittotunnelille saakka

Santalahden venesataman kohdalla jalankulun ja pyöräilyn reitit erkanevat toisistaan erillisille Paasikiventien suuntaisille reiteille. Suora, pyöräilylle tarkoitettu reitti kulkee Paasikiventien varrella ja jalankulkureitti lähellä venelaitureita ja rantaviivaa. Reittien väliselle luiskalle istutetaan puustoa ja puumaisia pensaita sekä kylvetään niitty. Rosenlewin raitiotiesillan länsipuolella jalankulku- ja pyöräilyreitti jatkuu yhdistettynä, asfalttipintaisena väylänä kohti Uittotunnelia. Tällä osuudella kävelijät ja pyöräilijät käyttävät samaa 4 metriä leveää väylää.

Koko uusi reittiosuus valaistaan.

Pölkkylänniemeen maisemapolku

Pölkkylänniemen rantaviiva ja kapea vyöhyke rantapuustoa säilyvät, vaikka raitiotiesiltojen ja pengerryksien alle jää suuri osa niemen maapohjaa. Puustoa hoidetaan siten, että sen uusiutumiskyky säilyy ja rannan maisema pysyy puustoisena. Rantavyöhykkeelle rakennetaan Näsijärven rantareitistä erkaantuva kapea murskepintainen maisemapolku, joka seurailee Pölkkylänniemen rantaa. Pölkkylänniemen maisemapolku ei ole esteetön, sillä Pölkkylänsillan alituksen ja Näsijärven rantareitin väliselle osuudelle täytyy korkeuserojen vuoksi rakentaa portaat. Maisemapolku ei myöskään ole talvikunnossapidettävä. 

Pölkkylänniemen soutuvenepaikkojen sijainti ja määrä tarkistetaan

Raitiotiepenkereiden ja työmaateiden jäljet maisemoidaan istuttamalla uutta puustoa ja kylvämällä niittyä. 

Pölkkylänniemessä olevien nykyisten soutuvenepaikkojen sijainti ja määrä tarkistetaan ranta- ja puusto-olosuhteiden mukaiseksi. 
 

Lisätietoja

Kaisa Rantee
Erikoissuunnittelija
Puhelin:
040 487 0900
Jaa sosiaalisessa mediassa