Tampere liputtaa kestävän kehityksen puolesta 25.9.

Kestävän kehityksen globaalia Agenda 2030 - toimintaohjelmaa juhlitaan eri puolilla maailmaa syyskuussa. Kestävän kehityksen tavoitteiden vuosipäivä on maanantai 25. syyskuuta, ja Tampereen kaupunki osallistuu teeman maailmanlaajuiseen liputuspäivään. Teemaviikot näkyvät myös kirjastoissa.
Lipussa ikonit kertovat 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta.
Kestävän kehityksen liput liehuvat maanantaina 25.9.23 Tampereen raatihuoneen edustalla sekä muun muassa Tampereen Veden, Tampereen Infra Oy:n ja Finnpark Oy:n kiinteistöissä. 

Agenda 2030 on YK:n kaikkien jäsenvaltioiden vuonna 2015 hyväksymä kestävän kehityksen toimintaohjelma, jonka tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta ja turvata hyvinvointi kaikille ympäristön kantokyvyn rajoissa. Vaikka vastuu Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamisessa onkin kansallisilla hallituksilla, on kaupunkien rooli kestävän kehityksen paikallisina edistäjinä ja maailmanlaajuisina vaikuttajina merkittävä. 

Tampere on ollut mukana kestävän kehityksen sitoumusten ja yhteistyön edistämisessä aina YK:n Riossa 1992 käynnistämästä paikallisagendatyöstä lähtien. Tällöin pyrittiin ensimmäisen kerran selvittämään, mitä kestävä kehitys on Tampereella. Agenda 2030 sisältää 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDG), jotka ohjaavat koko maailman kestävän kehityksen työtä vuosina 2016–2030. 

Tampereen kaupunki vahvisti sitoutumisensa Agenda 2030:n toimeenpanoon Tekemisen kaupunki -strategian hyväksymisen yhteydessä marraskuussa 2021. Strategiassa on tunnistettu keskeiset ohjelman tavoitteet, joita viedään linjauksin eteenpäin.

Kestävän kehityksen tavoitteet viitoittavat kaupungin kehittämistä ja näkyvät kaupungin talousarviossa sekä strategiaa konkretisoivissa erillisohjelmissa ja suunnitelmissa. Myös kaupungin konserniyhtiöt ovat käynnistäneet toimintansa arvioinnin Agenda 2030:n kautta. Kaupungin tavoitteena on vahvistaa koko kaupunkikonsernin sitoutumista tavoitteiden paikalliseen toimeenpanoon.

Tampere näkee kestävän kehityksen yhteistyön tärkeäksi ja on mukana monissa Agenda 2030 -työn verkostoissa. Viime aikoina Tampere on kerännyt kansainvälistä kiitosta muun muassa tekemästään yhteistyöstä tansanialaisen ystävyyskaupunkinsa Mwanzan kanssa.

Osallisuus ja yhteistyö ovat itsessään kestävän kehityksen tavoitteita ja myös keskeisiä keinoja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, joten mukaan tarvitaan laaja joukko toimijoita. Tampere toimii aktiivisesti Suomen kuuden suurimman kaupungin SDG-johtamisen verkostossa. Kuusi Suomen suurinta kaupunkia osallistuu SDG-liputuspäivään ja on esimerkkinä paikallisen tason kestävyystyöstä.

Lisätietoja

Sanna Huikuri
Kehityspäällikkö
Puhelin:
050 432 4022
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Agenda 2030
Jaa sosiaalisessa mediassa