Liikutko luonnossa -kyselystä toiveita Suolijärven uuden luontopolun opasteisiin

Kesäkuussa avoinna olleeseen Liikutko luonnossa? -kyselyyn vastasi reilut 90 kaupunkilaista. Kyselyssä kerättiin mielipiteitä ja toiveita luontopoluista ja erityisesti Hervannan Suolijärveä kiertävän luontopolun opasteiden sisällöstä.
Sininen kesäinen Suolijärvi, rannalla puu ja taivaalla kesäisiä pilviä.
Suolijärven opasteisiin toivottiin tieteellistä tietoa esimerkiksi eri eläin- ja kasvilajeista.

Kaupungin somekanavien kautta avoinna olleessa Liikutko luonnossa? -kyselyssä tiedusteltiin, millainen luontopolku on tamperelaisten mielestä hyvä. Vastaajien mukaan hyvän polun tunnistaa siitä, että se on  luonnonmukainen, luonnoltaan monipuolinen ja saavutettavissa julkisin kulkuvälinein.

Luontopolun mitta on sopiva, kun reitin kiertäminen vie joko 4–5 tuntia tai alle 2 tuntia. Selkeä enemmistö kyselyn vastaajista piti opastetauluja polkujen varsilla hyödyllisinä ja hyvänä mahdollisuutena oppia lisää alueen luonnosta. Ne, jotka suhtautuivat opasteisiin kielteisesti, ajattelivat taulujen heikentävän luontopolkujen luonnonmukaista tunnelmaa.

Näiden ja muiden kyselystä saatujen kommenttien pohjalta on kesän aikana suunniteltu Suolijärven ensi vuonna avattavaa luontopolkua. 

─ Vastaajien aktiivisuus yllätti positiivisesti. Kyselyssä tuli esiin paljon hyviä ideoita, sanoo kyselyn suunnitellut ja opasteita tekevä ympäristöalan harjoittelija Inka Järvelä.

Millaista tietoa Suolijärven opasteisiin toivottiin?

Hervannassa Suolijärven rantaa kiertävä luontopolku kulkee noin viiden kilometrin matkan vaihtelevassa ympäristössä.

Kyselyssä tiedusteltiin erikseen, millaisia opasteita tamperelaiset toivovat Suolijärven uudelle luontopolulle.  Vastaajien keskeisiä toiveita olivat, että opasteissa olisi tieteellistä tietoa luonnosta ja se, että opasteiden teksti on selkeää ja ytimekästä.
Vastaajat halusivat myös tietoa kasvi- ja eläinlajeista, luonnonsuojelusta ja ihmisen vaikutuksesta alueella ja luonnonilmiöistä. Jokaisenoikeudet teemana kiinnostivat.

─ Lajintunnistuksen ohella korostui ihmisten halu ymmärtää luonnonsuojelua paikallisesti, kertoo Inka Järvelä.

Eliöryhmistä eniten kiinnosti kasvillisuus ja sitten järjestyksessä linnut, puut, sienet, nisäkkäät ja hyönteiset. Myös harvinaiset lajit kiinnostivat isoa osaa vastaajista.

Opastaulujen tehtävien toivottiin liittyvän eläinten ja kasvien havainnointiin tai vaativan aistien käyttöä ja pohtimista. QR-koodit tauluissa olivat enemmistön mieleen.

Lähiluonnon tunteminen ja vaaliminen tärkeää

Luontopolkujen ja niiden opasteiden tavoite on muun muassa se, että asukkaat ja yhteisöt tuntevat lähiluontonsa arvot ja haluavat toimia niiden hyväksi. Päämäärä on osa Tampereen LUMO, Luonnon monimuotoisuusohjelmaa.  

Kesäkuisen kyselyn avoimeen kysymykseen saaduissa vastauksissa vastaajat korostivat Suolijärven luonnon tärkeyttä osana omaa elinympäristöään. Vastaajat sanoivat muun muassa, että Suolijärvi on luonnonmukaisen kaunis, alue on rauhallinen ja sen luonto vaihtelevaa ja lajisto runsasta ja mielenkiintoista.

Vastaajat toivoivat, että epävirallisia nuotiopaikkoja ei enää käytettäisi ja että roskaaminen loppuisi.

Kysely oli avoinna 12.–20.6.2023. Uudet opastaulut pystytetään polulle vuonna 2024.

Lisätietoja

Inka Järvelä
Ympäristöalan harjoittelija
Jenna Pihlajamäki
Ympäristösuunnittelija
Teksti: Inka Järvelä ja Essi Lehtinen
Kuvat: Atacan Ergin
Jaa sosiaalisessa mediassa