Jakamistalouden kaupunginosakokeiluun liittyvä tietopyyntö julkaistu

Tampereen kaupunki on julkaissut Hilmassa tietopyynnön koskien Jakamistalouden kaupunginosakokeiluun liittyvää hankintaa. Tietopyynnön tarkoituksena on saada lisätietoa kilpailutettavaan kokonaisuuteen, joka liittyy jakamistalouden edistämiseen kaupunginosatasolla.

Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelman yhdellä tai useammalla kohdealueella on tavoitteena toteuttaa kokonaisvaltainen jakamistaloudenkokeilu vuosina 20242025. Kokeiluun valitaan samaan aikaan useampia eri palveluiden toteuttajia. Kokeilussa eri jakamistalouden toimijat niin keskinäisessä yhteistyössä kuin yhdessä kehitysohjelman kanssa edistävät jakamistaloutta, eli esimerkiksi kulkuneuvojen ja tavaroiden lainaamista sekä vuokraamista.

Tavoitteena on, että hankinnan kautta juurrutetaan jakamistalouden toimintamalleja kaupunginosiin ja näin rakennetaan pysyvää liiketoimintaa alueelle. Tavoite on, että vuoden 2025 jälkeen palvelut olisivat saaneet tunnettuutta ja kiinnostusta niin paljon, että ne voisivat jatkua markkinaehtoisesti.

Palveluntuottajia pyydetään ilmoittamaan halukkuutensa osallistua hankinta-asiakirjojen kommentointiin sekä mahdollisesti järjestettäviin markkinavuoropuheluihin 1.10.2023 klo 23.59 mennessä. Tarkemmat tiedot ja ohjeet saatavissa Hilmassa julkaistusta tietopyynnöstä (linkki alla).

Kehitysohjelmassa mukana olevat asuinalueet ovat Tesoman, Raholan, Ikurin ja Tohlopin alue, Vuores sekä Leinola ja Vehmainen.

Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma edistää asukkaiden ja yritysten oikeudenmukaista siirtymää kohti kestävää tulevaisuutta. Tavoitteena on liikkumisen ja kulutuksen päästöjen merkittävä vähentäminen sekä kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma toimii vuosina 2022–2025.
Kuvat: Timo Leppänen
Jaa sosiaalisessa mediassa