Pelialan osaajat kehittivät osaamistaan ja kasvattivat verkostojaan

Pelialan osaajat yhdistivät voimansa kesäkuussa, kun he tarttuivat pelialan yritysten haasteisiin, kehittivät alan osaamista ja loivat verkostoja.
Kuvassa joukko ihmisiä katsoo esitystä suurelta näytöltä. Näytön vieressä seisoo ihmisiä, joista yksi on pitämässä esitystä.
Pelialan tapahtumassa kehitettiin uusia ideoita ja ratkaisuja alan haasteisiin

Kesäkuussa järjestettiin tapahtuma, jossa kehitettiin uusia ideoita ja ratkaisuja pelialan haasteisiin. Tapahtuma oli osa palveluohjelmaa, joka oli suunniteltu niin työnhakijoille kuin pelialan osaamistaan syventäville, jotka hakivat uusia työmahdollisuuksia tai pohtivat yrittäjyyden aloittamista.

Palveluohjelma käynnistyi keväällä neljällä valmennuskerralla, josta osallistujan oli mahdollisuus hakea mukaan kesällä järjestettävään laajempaan pelialasta kiinnostuneiden ja alalla jo toimivien ideointitapahtumaan. Tapahtumassa osallistujat saivat mahdollisuuden luoda kontakteja potentiaalisiin työn- ja toimeksiantajiin.

Pelialan yritykset haasteineen mukana tapahtumassa

Tapahtumaan osallistuneet tiimit saivat tehtäväkseen ratkaista kahdessa päivässä pelialan yrityksen antaman todellisen työelämän haasteen. Mind Me Solutionsin valmentajat tukivat tiimien projektityön edistymistä seuraamalla tiimin työskentely- ja ideointiprosessia. Valmentajat tukivat tiimejä myös lopputulosten raportointivaiheessa, jotta tapahtuman loppuesitykset olisivat mahdollisimman hyvät ja selkeät.

Tiimit esittelivät työn tulokset haasteen antaneille toimeksiantajille kasvotusten esittelytilaisuudessa. Työnantajat saivat ratkaisuja, ideoita ja työnäytteitä osaajilta, joita he voisivat työllistää. Yritysten palautteiden mukaan kokonaisuus oli erittäin onnistunut.

– Saimme erinomaisen ja ytimekkään ratkaisun toimeksiantoomme sekä uusia tuttavuuksia alalta. Aiomme jalkauttaa muutamia ratkaisussa esille tulleita ehdotuksia ja ideoita, kertoo Incoach-yrityksen edustaja.

Tapahtuma tarjosi oppimiskokemuksia tiimityöstä

Pelialan tapahtuman tuottanut ja mukana toiminut Mind Me Solutions tarjosi osallistujille projektityökokemusta ja konkreettisen työnäytteen ansioluetteloon. Tapahtumassa kertyi kokemusta myös esiintymisestä ja idean myymisestä. Kahden kasvotusten tapahtuvan työskentelypäivän aikana osallistujat saivat myös suoran yhteyden pelialan yrityksiin, jotka etsivät nyt tai lähitulevaisuudessa työvoimaa.

Tapahtumassa hyödynnettiin ideointiprosessin, tiimioppimisen ja kokemuksellisen oppimisen metodeja.

– Tiimissämme oli kokenut projektipäällikkö johtamassa. Opin paljon hänen sekä muiden tiimiläisten erilaisesta osaamisesta. Suurimpia hyötyjä olivat paineen alla työskentelyyn oppiminen, uusien ihmisten kanssa tiimiytyminen sekä vahva verkostoituminen. Sain hyvän käsityksen jokaisen tiimiläisen taidoista ja persoonallisuudesta ammattimaisessa ympäristössä, kertoo eräs tapahtumaan osallistunut.

Palveluohjelma on osa Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hanketta, joka päättyy vuoden 2023 lopussa. Pelialan tapahtumassa työskennelleiden toiveena on, että palveluohjelma poikisi uusia työsopimuksia, yrityksiä ja merkityksellisiä työelämän kontakteja. Kolmen palveluohjelmaan osallistuneen tiedetään jo työllistyneen tai perustaneen osuuskunnan projektin jälkeen.

Lisätietoja

Tiina Keskinen
Kehittämiskoordinaattori
Teksti: Mona Räsänen (Mind Me Solutions Oy), Tiina Keskinen, Heini Jalovaara ja Maristella de Michele
Kuvat: Marianne Murto (Mind Me Solutions Oy)
Jaa sosiaalisessa mediassa