Uusi käsikirja kannustaa kirjastoja demokratiatyöhön

 Tampereen ja Jyväskylän kaupunginkirjastot ovat julkaisseet Tiedossa on demokratiaa! -nimisen kirjastojen demokratiatyön käsikirjan. Kaikille kirjastoille suunnattuun käsikirjaan on koottu tuoreen demokratiahankkeen keskeiset opit.

Tampereen ja Jyväskylän kaupunginkirjastot toteuttivat vuosina 2021–2023 yhteisen Kansanvallan uljas linnake -demokratiahankkeen, jonka päätteeksi on julkaistu Tiedossa on demokratiaa! -niminen käsikirja. Kirjastojen työntekijöille suunnatun käsikirjan tavoitteena on tehdä demokratiatyöstä helposti lähestyttävää ja konkreettista kaikenkokoisille kirjastoille. Käsikirja on vapaasti luettavissa verkossa.  

- Demokratiatyön käsikirjaan on koottu yhteishankkeemme aikana kehitettyjä työpohjia, kokemuksia ja vinkkejä. Toivomme, että kirjastot saavat käsikirjasta intoa ja inspiraatiota kirjastolain edellyttämän demokratiatyön organisointiin, suunnitteluun ja toteuttamiseen, kirjastonhoitaja Marjo Hietikko sanoo.  

Kansanvallan uljas linnake -hankkeeseen osallistui Tampereen ja Jyväskylän kirjastojen henkilökuntaa, useita yhteistyökumppaneita ja kuntalaisia. Työskentely oli osin molempien kaupunkien henkilöstölle yhteistä, osin kaupunkikohtaista.  

Hankkeessa hyödynnettiin palvelumuotoilun ihmis- ja asiakaslähtöistä lähestymistapaa. Demokratiatyössä se tarkoitti muun muassa sitä, että kokeilemalla erilaisia demokratiatyön muotoja eri sidosryhmien kanssa opittiin, mikä toimii ja mikä ei.  

- Yhteinen työskentely auttoi jakamaan tietoa ja tartuttamaan orastavia ideoita molempiin suuntiin. Hankkeessa toteutettiin monenlaisia kokeiluja, kuten Demokratian apokalypsi -pakopeli, Ketä kiinnostaa? -tapahtumasarja ja Demokratian tilat – kokeilu, jossa avoimen haun kautta tarjottiin mahdollisuutta varata kirjaston tiloja maksutta kansalaistoimintaan.  

Demokratian edistäminen yksi kirjastojen tehtävistä 

 Vuonna 2017 voimaan tulleen kirjastolain yhtenä tavoitteena on aktiivisen kansalaisuuden, demokratian ja sananvapauden edistäminen. Kirjastojen tehtävänä on lisätä yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua sekä tarjota tiloja muun muassa kansalaistoimintaan. Lain toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. 

Tampereen ja Jyväskylän kaupunginkirjastojen yhteinen demokratiahanke oli yksi avustuksen saajista, kun eduskunta myönsi vuonna 2021 valtion talousarviossa miljoona euroa yleisten kirjastojen demokratiatyöhön. Ympäri Suomea toteutettujen kirjastojen demokratiahankkeiden tavoitteena on ollut kehittää yleisiä kirjastoja matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina lisäämällä kansalaisten ja päättäjien välistä vuorovaikutusta, parantamalla kansalaisten tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia päätöksenteon kaikilla tasoilla. 

 

Tutustu tarkemmin

Tiedossa on demokratiaa! – kirjastojen demokratiatyön käsikirja (verkkojulkaisu)

Hankkeen verkkosivu 

 

Lisätietoja

Marjo Hietikko
Kansanvallan uljas linnake -hanke  Kirjastonhoitaja
Puhelin:
040 674 1757
Teksti: Emma Salmi
Jaa sosiaalisessa mediassa