Hyppää sivuvalikkoon

Tilojen yleiset varaus- ja käyttöehdot

Tampereen kaupunki mahdollistaa tilojen vuokraamisen ja varaamisen kuntalaisten, yhdistysten ja yritysten käyttöön. Tampereen kaupunki noudattaa tilavarauksissaan seuraavia ehtoja, joita täydennetään tilakohtaisin ehdoin.

 1. Tilan varaaja on vastuuhenkilö tilan käyttöön liittyen. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.
   
 2. Tilan varaus edellyttää varaajan yhteystietojen luovuttamista.
   
 3. Varattavassa tilassa järjestettävä tilaisuus ei lähtökohtaisesti saa häiritä muuta toimipisteen toimintaa, asiakkaita tai käyttäjiä. Melua tai häiriötä aiheuttavista yleisötilaisuuksista sovitaan tapauskohtaisesti tilan haltijan ja tarvittaessa viranomaisten kanssa.
   
 4. Varattavassa tilassa järjestettävän tilaisuuden sisältö tai luonne ei voi olla ristiriidassa Suomen lakien tai kaupungin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa tai olla hyvän tavan vastainen. Tiloja ei vuokrata rasistiseen tai ihmisryhmiä syrjivään toimintaan eikä vaalikaranteenin aikana yksittäisten puolueiden yleisötilaisuuksiin. Tilan varaaja sitoutuu noudattamaan tilassa voimassa olevia turvallisemman tilan periaatteita. Tilaisuuden järjestäjä nimeää keskuudestaan yhteyshenkilön, joka vastaa periaatteiden toteutumisesta.
   
 5. Tampereen kaupungilla on tarvittaessa ja harkintansa mukaan oikeus evätä varaajan pääsy tilaan tai keskeyttää tilassa järjestettävä tilaisuus, mikäli ilmenee, että edellä mainittuja sääntöjä rikotaan tai on rikottu.
   
 6. Varaaja saa tilavarauksestaan vahvistuksen, kun varaus on hyväksytty.
   
 7. Tilaan merkittyä maksimihenkilömäärää ei saa ylittää.
   
 8. Maksullisten tilojen osalta varaus ja lisäpalvelut maksetaan varaustilanteessa verkkomaksuna tai jälkikäteen laskulla.
   
 9. Mahdollisesta muusta kuin varaukseen määritellystä käytöstä aiheutuneet kulut (esim. vartiointi-, järjestely- ja siivouskulut) laskutetaan tilan varaajalta.
   
 10. Varauksia koskevat peruutusajat ovat tilakohtaisia. Tarkista peruutusaika varattavan kohteen tiedoista. Peruuttamatta jääneistä varauksista ei tehdä palautuksia.
   
 11. Varauksen hinta määräytyy voimassa olevan hinnaston perusteella. Tilan hinta ilmoitetaan kohteen tiedoista.
   
 12. Kulkuoikeus tilaan mahdollistetaan kohteesta riippuen joko asiakaspalvelijan toimesta tai omatoimikulkuna.
  Kulkuoikeutta ei saa luovuttaa ulkopuolisille. Varausvahvistuksen yhteydessä varaaja saa tilan kulkuohjeet sekä yhteystiedot ongelmatilanteita varten.
   
 13. Tiloissa on käytössä erilaisia hälytysjärjestelmiä. Varaajan tulee huolehtia niiden asianmukaisesta käytöstä ohjeiden mukaisesti.
   
 14. Varaajan vastuulla on huolehtia mahdolliset viranomaisluvat (mm. turvallisuus- sekä pelastussuunnitelmat), mikäli tilaisuuden luonne ja kävijämäärä sitä edellyttävät. Varaaja tutustuu kiinteistöön ja sen turvallisuuskäytäntöihin käytön alkaessa.
   
 15. Varattu tila kalusteineen on varaajan käytettävissä varauksessa määriteltynä aikana. Varaaja voi käyttää tilaesittelyssä mainittua varustusta. Osassa kohteita on käytössä kaupungin avoin vierailijaverkko.
   
 16. Tilat tulee jättää käytön jälkeen siihen kuntoon kuin ne olivat vuokrauksen alkaessa. Mahdollisten alkuvalmistelujen ja loppusiivouksen tulee sisältyä varattuun aikaan.
   
 17. Tiloissa tulee noudattaa tilan turvallisuusohjeita. Lähtiessä tulee varmistaa, että ovet ja ikkunat on suljettu.
   
 18. Varaaja on korvausvelvollinen, mikäli tilan käyttäjät aiheuttavat vahinkoa kiinteistölle tai irtaimistolle. Vahingoista on ilmoitettava välittömästi tilan yhteyshenkilölle.
Päivitetty 11.4.2024