Hyppää sivuvalikkoon

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Keltaisella pohjalla joukko erilaisia ihmisiä.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat jokaiselle ihmiselle kuuluvia perusoikeuksia. Tampereen kaupunki on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä vastustamaan syrjintää. Tavoitteena on, että Tampereella jokainen voi olla oma itsensä.

Tampereen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön pohjana toimivat Suomen lait sekä kansainväliset tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja ihmisoikeussopimukset.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tampereella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tehdään suunnitelmallisesti. Työtä ohjaa Tampereen kaupungin toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka valmistui vuoden 2023 alkupuolella.  

Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu vuoden 2022 aikana tehtyyn laajaan kartoitukseen. Sen tuloksena tunnistettiin 24 kehittämiskohdetta ja määriteltiin yli 50 toimenpidettä, joilla kaupunki tarttuu epäkohtiin. Jatkossa Tampereella selvitetään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilaa säännöllisesti muun muassa osana Tamperelaisten hyvinvointi -kyselyä.

Yksi kartoituksessa tehdyistä merkittävistä havainnoista oli, että monet tamperelaiset eivät tiedä, mitä pitää tehdä syrjintää tai epäasiallista käytöstä kohdatessa. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tehdään yhdessä

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistäminen kuuluu jokaiselle.

Näiden arvojen hyväksi toimitaan myös kaikissa kaupungin palveluissa. Esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa on omat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa, jotka ohjaavat arjen työtä. Ihmisten moninaisuuden ja erilaisten tarpeiden ymmärtäminen ovat osa kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista.

Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä koordinoi yhdenvertaisuuskoordinaattori, jonka tehtävänä on tuoda yhteen eri alojen toimijoita edistämään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksien toteutumista. Hän ei käsittele yksilöasioita.

Yhdenvertaisuuskoordinaattori toimii yhdessä pormestarin nimittämän yhdenvertaisuussuunnitelmatyöryhmän kanssa. Työryhmä vastaa kaupunkitasoisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumisen seurannasta ja suunnitelman päivittämisestä. Sen puheenjohtajana toimii apulaispormestari. 

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistäminen kuuluu myös kaupungin vaikuttamistoimielinten ja vaikuttajaryhmien tehtäviin. 

Tampereella on lisäksi kaupungin sisäinen henkilöstöpoliittinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka uusitaan kahden vuoden välein. Asiakirjassa selvitetään kaupungin työntekijöiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilaa ja asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet niiden edistämiseksi seuraavina vuosina.

 

Ota yhteyttä

Mikko Ala-Kapee
Yhdenvertaisuuskoordinaattori
Puhelin:
040 515 6166

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/yhdenvertaisuus

Päivitetty 12.6.2024