Kanjonin päiväkoti

Kanjonin päiväkoti

Kanjonin päiväkodissa toiminta on lapsilähtöistä, leikkipainotteista ja monikulttuurista. Päivittäisessä arjessa me painotamme kielitietoista kasvatusta. Pyrimme ottamaan jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet huomioon ja tuemme kokemuksellista oppimista. Päiväkotimme integroidussa ryhmässä lapsi saa tukea yksilöllisesti. Päiväkodin vieressä sijaitseva koulu tarjoaa puitteet esiopetukselle ja toimivalle yhteistyölle lapsen tulevalla koulupolulla.

Osoite:
Vilppulanpolku 20 33820 Tampere
Puhelin:
Päiväkodin johtaja 040 8016766 (puhelin, pvm/mpm)
Päiväkodin johtaja Annikki Ruokolainen
Puhelin:
040 801 6766
Varhaiskasvatuksen apulaisesihenkilö Niina Liikanen
Puhelin:
041 730 2285
Esiopetuksen vastuuopettaja Varhaiskasvatuksen opettaja Saara Seppänen
Puhelin:
040 180 1873
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Marja Luoma
Puhelin:
040 806 3572

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/kanjoninpaivakoti

Päivitetty 27.1.2023