Kalevanharjun päiväkoti

Kalevanharjun päiväkoti

Kalevanharjun päiväkoti koostuu kolmesta erillisestä rakennuksesta, jotka toimivat samassa pihapiirissä. Toiminta-ajatuksemme on lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen ja vahvistaminen yhdessä huoltajien kanssa. Päivittäisessä toiminnan suunnittelussa painotamme lapsen osallisuutta ja kuulemista, ryhmässä toimimisen taitoja sekä yhteisöllisyyttä. Esiopetusryhmä sijaitsee Sammon koulun Sairaalankadun toimipisteessä.

Kalevanharjun päiväkodin Onnelassa on kaksi ryhmää erityisen tuen lapsille; integroitu pienryhmä Menninkäiset ja erityisryhmä Hippiäiset. Ryhmät tarjoavat kuntouttavaa varhaiskasvatusta lapsille, joilla on neurologisen kehityksen tai oppimisen erityisvaikeutta tai vaikeutta kommunikoinnissa ja vuorovaikutuksessa. Lisäksi Onnelassa on sisarusryhmät Käpyset ja Tiitiäiset.

Kalevanharjun Arvolassa on Unikot -ryhmä alle 3-vuotiaille lapsille sekä yli 3-vuotiaiden lasten ryhmä Esikot.

Kalevanharjun Harjulassa on alle 3-vuotiaiden Leppikset ja Mehiläiset sekä sisarusryhmä Koppikset ja yli 3-vuotiaiden lasten ryhmä Korennot.

Sammon koulupolun integroitu esiopetusryhmä Kultasiivet ja Sinisiivet. Koulupolulla asuville, oppimisessaan tukea tarvitseville esioppilaille sekä Järvensivun - Iidesrannan alueella asuville esioppilaille.

Osoite:
Sairaalankatu 3 33100 Tampere
Puhelin:
Päiväkodin johtaja 040 8062842 (puhelin, pvm/mpm)
Päiväkodin johtaja Tiina Pyykkö
Puhelin:
040 806 2842
Varhaiskasvatuksen apulaisesihenkilö Kati Nelimarkka
Puhelin:
040 621 1139
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Leena Lehmuskenttä
Puhelin:
040 801 2706

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/kalevanharjunpaivakoti

Päivitetty 19.1.2023