Ainikin päiväkoti

Ainikin päiväkoti

Päiväkodissa toteutetaan varhaiskasvatusta vahvasti liikunnan kautta. Toiminnan lähtökohtana ovat lasten kiinnostuksen kohteet; lapset ovat mukana toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Oppimisympäristöä muokataan lapsilähtöisesti yhdessä lasten kanssa ja materiaalit, leikki- ja liikuntavälineet ovat lasten saatavilla. Ainikissa toimii seitsemän lapsiryhmää.

Osoite:
Lemminkäisenkatu 11 33540 Tampere
Puhelin:
Päiväkodin johtaja 040 7317184 (puhelin, pvm/mpm)
Päiväkodin johtaja Kristiina Siivola
Puhelin:
040 731 7184
Varhaiskasvatuksen apulaisesimies Sanna-Sisko Similä
Puhelin:
040 764 5042
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Henniina Tenkanen
Puhelin:
044 486 3507

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/ainikinpaivakoti

Päivitetty 11.8.2022