Hyppää sivuvalikkoon

Vaikutusten ennakkoarvioinnin vaiheet

Päätöksen valmistelijan vastuulla on päätöksen vaikutuksen ennakkoarvioinnin (evaus) tekeminen. Tampereella on laadittu lomake evausten tekemisen helpottamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Lomakkeelle on koottu monia arvioinnin näkökulmia, joista asian kannalta keskeisimmät otetaan tarkasteltavaksi.

Valmiit evaukset kootaan osaksi kaupungin hyvinvointikertomusta. Valmistuneista evauksista tulee ilmoittaa kaupungin hyvinvointikoordinaattorille.
 

Arvioinnin eteneminen

Jaana Ylänen
Hyvinvointikoordinaattori
Puhelin:
040 800 7874
Päivitetty 9.11.2023