Hyppää sivuvalikkoon

Osallistuva budjetointi 2022

Neljä naista ideoimassa pöydän ääressä.

Tampereen osallistuvan budjetoinnin eli osbun teema vaihtelee. Vuosien 2022–2023 osbun teemana on turvallinen arki.

Teemana turvallinen arki

Turvallinen arki on ajankohtainen ja merkittävä teema. Tamperelaiset ovat tuoneet turvallisuuteen liittyviä huoliansa esiin muun muassa asukkaiden hyvinvointikyselyssä, turvallisuuskyselyssä sekä kaupunkistrategian laadinnassa. Osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheessa asukkaat saivat kertoa konkreettisia turvallisuuteen liittyviä huoliansa ja tehdä ehdotuksia, joilla niitä voitaisiin ratkaista.

Turvallisuuden tunne voi vahvistua monenlaisista asioista. Turvallisessa ympäristössä voi liikkua ja elää ilman huolta ja pelkoa. Turvallisuuden tunnetta vahvistavat myös omat turvallisuustaidot, joiden avulla voi selvitä monista, vaikeistakin tilanteista. Turvallisuuden tunnetta tuovat myös ystävät ja tukijoukot sekä se, että voi olla oma itsensä.

Osbu-projektit ovat toteutusvaiheessa

Tampereen vuosien 2022–2023 osallistuva budjetointi on parhaillaan toteutusvaiheessa. Osbun neljä vaihetta ovat:

  • ideointi 7.–20.2.2022
  • työpajat 31.3.–24.4.2022
  • äänestys 9.5.–22.5.2022
  • toteutus 23.5.2022–31.12.2023

Ideointivaiheessa tamperelaisilta saatiin 236 ehdotusta arjen turvallisuuden lisäämiseksi. Esitarkastusvaiheessa osa ehdotuksista jouduttiin hylkäämään muun muassa siksi, että ehdotettu toiminta oli liian kallista tai ettei se kuulunut kaupungin toimivaltaan.

Osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä äänioikeuttaan käytti 3 420 tamperelaista.

Osallistuvan budjetoinnin 2022–2023 toteutuvat projektit

Äänestyksen perusteella toteutetaan vuosien 2022–2023 aikana seitsemän turvallisuutta lisäävää osbu-projektia eri puolilla kaupunkia (keskusta, pohjoinen, itä, etelä, länsi ja koko kaupungin alue).

Lisätietoa osbusta

Lue lisää osallistuvan budjetoinnin menetelmästä, sen eri vaiheista, budjetista ja sen jakautumisesta alueittain sekä osbu-ideoiden arviointikriteereistä.

Lotta Harsunen
Suunnittelija
Puhelin:
040 568 6122
Päivitetty 2.1.2024