Osallistuva budjetointi 2022

Tampereen osallistuvan budjetoinnin eli osbun teema vaihtelee. Vuosina 2022-2023 osbun teemana on turvallinen arki.

Teemana turvallinen arki

Vuosina 2022-2023 osallistuvan budjetoinnin teemana on turvallinen arki. Aihe on ajankohtainen, sillä tamperelaiset ovat tuoneet turvallisuuteen liittyviä huoliansa esiin muun muassa asukkaiden hyvinvointikyselyssä, turvallisuuskyselyssä sekä kaupunkistrategian laadinnassa. Osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheessa asukkaat saivat kertoa konkreettisia turvallisuuteen liittyviä huoliansa ja tehdä ehdotuksia, joilla niitä voitaisiin ratkaista.

Turvallisuuden tunne voi vahvistua monenlaisista asioista. Turvallisessa ympäristössä voi liikkua ja elää ilman huolta ja pelkoa. Turvallisuuden tunnetta vahvistavat myös omat turvallisuustaidot, joiden avulla voi selvitä monista, vaikeistakin tilanteista. Turvallisuuden tunnetta tuovat myös ystävät ja tukijoukot sekä se, että voi olla oma itsensä.

Tampereen osallistuva budjetointi etenee neljässä vaiheessa

 • ideointi 7.–20.2.2022
 • työpajat 31.3.–24.4.2022
 • äänestys 9.5.–22.5.2022
 • toteutus 23.5.2022–31.12.2023

Ideointivaiheessa tamperelaisilta saatiin 236 ehdotusta arjen turvallisuuden lisäämiseksi. Esitarkastusvaiheessa osa ehdotuksista jouduttiin hylkäämään muun muassa siksi, että ehdotettu toiminta oli liian kallista tai ettei se kuulunut kaupungin toimivaltaan.

Yhteensä 3 420 tamperelaista käytti äänioikeuttaan.

Toteutettavat osbu-hankkeet

Äänestystuloksen perusteella Tampereella toteutetaan vuoden 2022–2023 aikana 7 turvallisuutta lisäävää osbu-hanketta:

 • Pyörä- ja kävelytiet omille kaistoilleen
 • Harrastuksista hyvinvointia ja turvaa lapsille ja nuorille
 • Määräraha lasten ja nuorten yhteisölliseen toimintaan
 • Leinolan jalkapallokentän ympärille aita
 • Ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä ja jalkautuvia auttajia keskustaan
 • Hidasteet Lielahden koulun lähiristeykseen
 • Turvallinen kokoontumis- ja harrastuspaikka lapsille ja nuorille Kämmenniemeen

Lisätietoa osbusta

Lue lisää osallistuvan budjetoinnin menetelmästä, sen eri vaiheista, budjetista ja sen jakautumisesta alueittain sekä osbu-ideoiden arviointikriteereistä.

Suunnittelija Lilli-Nora Siikasmaa
Puhelin:
040 658 7593
Päivitetty 20.9.2022