Osallistuva budjetointi 2022

Tampereen osallistuvan budjetoinnin eli osbun teema vaihtelee. Vuosina 2022-2023 osbun teemana on turvallinen arki.

Teemana turvallinen arki

Vuosina 2022-2023 osallistuvan budjetoinnin teemana on turvallinen arki. Aihe on ajankohtainen, sillä tamperelaiset ovat tuoneet turvallisuuteen liittyviä huoliansa esiin muun muassa asukkaiden hyvinvointikyselyssä, turvallisuuskyselyssä sekä kaupunkistrategian laadinnassa. Osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheessa asukkaat saivat kertoa konkreettisia turvallisuuteen liittyviä huoliansa ja tehdä ehdotuksia, joilla niitä voitaisiin ratkaista.

Turvallisuuden tunne voi vahvistua monenlaisista asioista. Turvallisessa ympäristössä voi liikkua ja elää ilman huolta ja pelkoa. Turvallisuuden tunnetta vahvistavat myös omat turvallisuustaidot, joiden avulla voi selvitä monista, vaikeistakin tilanteista. Turvallisuuden tunnetta tuovat myös ystävät ja tukijoukot sekä se, että voi olla oma itsensä.

Äänestys toukokuussa

Tampereen osallistuva budjetointi etenee neljässä vaiheessa:

  • ideointi 7.–20.2.2022
  • työpajat 31.3.–24.4.2022
  • äänestys 9.5.–22.5.2022
  • toteutus 23.5.2022–31.12.2023

Tutustu asukkaiden osbu-ideoihin

Äänestyksessä tamperelaiset päättävät, mitkä osbu-suunnitelmista toteutetaan.

Äänioikeus on jokaisella tamperelaisella, sillä äänestyksessä ei ole ikärajaa. Äänestyksessä jokaisella on käytössään kaksi ääntä.

Ideointivaiheessa tamperelaisilta saatiin 236 ehdotusta arjen turvallisuuden lisäämiseksi. Esitarkastusvaiheessa osa ehdotuksista jouduttiin hylkäämään muun muassa siksi, että ehdotettu toiminta oli liian kallista tai ettei se kuulunut kaupungin toimivaltaan.

Tutustu tamperelaisten alkuperäisiin ideoihin sekä vastauksiin, jotka niille annettiin esitarkastuksessa:

Lisätietoa osbusta

Lue lisää osallistuvan budjetoinnin menetelmästä, sen eri vaiheista, budjetista ja sen jakautumisesta alueittain sekä osbu-ideoiden arviointikriteereistä.

Projektisuunnittelija Laura Saartoala
Puhelin:
040 353 2951
Päivitetty 20.5.2022