Hyppää sivuvalikkoon

Osallistuva budjetointi 2020

Kahvilan työntekijä Peltolammin kesäkioskin edessä.

Tampereen kaupunki toteutti ensimmäisen koko kaupungin laajuisen osallistuvan budjetoinnin kokeilun vuosina 2020–2021. Sen teema oli alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hyvinvointi. Kokeilusta käytettiin nimeä Mun Tampere -osbu.

Osallistuvan budjetoinnin eli osbun ideoiden toteutukseen oli varattu 450 000 euroa. Määräraha suunnattiin tasaisesti eri puolille kaupunkia. Jokaiselle kaupungin viidestä alueesta (etelä, kaakko, keskusta, koillinen, länsi) oli varattu 70 000 euroa. Koko kaupungin alueella toteutettavaan osbu-toimintaan oli käytössä 100 000 euroa.

Osallistuvan budjetoinnin äänestyksen alaikäraja oli 12 vuotta. Tämä oli ensimmäinen kerta Tampereella, kun alaikäiset pääsivät näin laajasti vaikuttamaan yhteisten verovarojen käyttöön tasaveroisina aikuisten kanssa.

Osallistuva budjetointi toteutettiin Mun Tampere -sivustolla (mun.tampere.fi). Sivustolle oli koottu tarkempaa tietoa Tampereen osallistuvasta budjetoinnista. Siellä on myös nähtävissä osallistuvan budjetoinnin aikana kertynyt aineisto (alkuperäiset ideat, äänestykseen edenneet suunnitelmat hinta-arvioineen, äänestystulokset). Sivustolla pääsi myös seuraamaan osbu-projektien etenemistä.

Mun Tampere -osbun vaiheet

Tampereen vuosien 2020–2021 osallistuva budjetointi eteni neljässä vaiheessa:

Ideointivaiheessa 15.4.–15.5.2020 kuka tahansa iästä tai kotipaikkakunnasta riippumatta sai tehdä ehdotuksia siitä, miten tamperelaisten lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan parantaa. Ideoita saatiin 380. Kaupungin henkilöstö tarkasti ideoiden toteutuskelpoisuuden, ja toteutuskelpoiset ideat etenivät asukastyöpajoihin.

Työpajavaiheessa 17.8.–18.9.2020 osallistujat jalostivat ideoista 120 konkreettista suunnitelmaa äänestystä varten. Työpajat olivat kaikille kiinnostuneille avoimia. Työpajojen jälkeen kaupungin eri alojen asiantuntijat arvioivat, mitä kunkin suunnitelman toteutus tulisi maksamaan.

Äänestysvaiheessa 1.–30.11.2020 äänestämään pääsi jokainen 12 vuotta täyttänyt tamperelainen. Äänestäjillä oli käytössään kaksi ääntä. Äänestämään pääsi verkossa Mun Tampere -sivulla (mun.tampere.fi) sekä neljässä tuetun äänestämisen tilaisuudessa eri puolilla kaupunkia. Äänioikeuttaan käytti 2927 tamperelaista. Äänestystulokset ovat nähtävissä Mun Tampere -sivulla. Äänestyksen perusteella toteutukseen eteni 12 osbu-projektia eri puolilla kaupunkia.

Toteutusvaihe alkoi vuoden 2021 alussa. Osbu-projektien etenemistä oli mahdollista seurata Mun Tampere -sivustolla. Toteutusta seurasivat myös osbu-valvojat. He olivat eri-ikäisiä tamperelaisia tai yhdistysten tai muiden ryhmien edustajia, joiden tehtävänä oli seurata itseään kiinnostavan osbu-projektin etenemistä ja kertoa siitä muille tamperelaisille. 

Toteutuneet osbu-projektit kuluineen

Tampereen kaupunki toteutti joko omin voimin tai yhdessä kumppaneiden kanssa äänestyksessä eniten kannatusta ja kunkin alueen omaan budjettiin mahtuneet projektit. Projektit saatiin pääsääntöisesti toteutetuksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Vain muutamia rakennushankkeisiin liittyviä viimeistelyjä siirtyi vuoden 2022 puolelle.

Tutustu vuosien 2022–2023 osbuun

Lotta Harsunen
Suunnittelija
Puhelin:
040 568 6122
Päivitetty 27.11.2023