Ympäristöterveydenhuolto

Mies ja hänen koiransa istuvat selin kameraan katsellen järvelle.

Tällä sivulla

Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on vähentää, poistaa ja ehkäistä elinympäristön terveysriskejä ja siten edistää ihmisten ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia. 

Ympäristöterveydenhuollon toiminta-alue

Ympäristöterveydenhuollon toimialueena on Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala. Ympäristöterveyden yleiset toimipisteet sijaitsevat Tampereella, Kangasalla ja Valkeakoskella. Praktikkoeläinlääkäreiden vastaanotot sijaitsevat Tampereen Lielahdessa, Orivedellä, Kangasalla, Valkeakoskella ja Urjalassa.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävät 

Ympäristöterveydenhuollon tehtäviä hoitaa kolme yksikköä: elintarvikevalvonta, terveydensuojelu ja eläinlääkintähuolto.

Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan valvontakohteita ovat esimerkiksi elintarvikkeiden valmistus-, tarjoilu- ja myyntipaikat kuten kaupat, ravintolat, pikaruokaravintolat, leipomot ja elintarviketehtaat. Myös tupakkavalvonta kuuluu tehtäviin. Yksikköä johtaa elintarviketurvallisuuspäällikkö Satu Virtaranta.

Terveydensuojelu

Terveydensuojelun tehtäviä ovat asumisterveysasiat, talousveden ja uimavesien laadun valvonta, oppilaitosten, päiväkotien, sosiaalialan laitosten, kauneudenhoitoalan toimintojen, majoitustilojen ja liikuntatilojen valvonta. Terveydensuojeluyksikkö tekee myös asuntoyhteisöjen parveketupakointikieltoja koskevat päätökset. Yksikköä johtaa terveydensuojelupäällikkö Paula Saxholm.

Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkintähuollon praktikkoeläinlääkärit hoitavat toimialueen kuntien peruseläinlääkäripalvelut ja hyötyeläinpäivystyksen Tampereen, Oriveden, Kangasalan, Valkeakosken ja Urjalan toimipisteissä.  Pieneläinpäivystys järjestetään yksityisen eläinlääkäriasemaketjun Evidensia Oy:n kanssa. Lisäksi eläinlääkintähuolto vastaa eläinsuojelusta ja muista valtion määräämistä viranomaistehtävistä.  Yksikköä johtaa eläinlääkintähuollon päällikkö Merja Bojang.

Tampereen ympäristöterveyden valvontasuunnitelma 2020–2024

Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö edellyttää kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman. Tampereella yhdyskuntalautakunnan alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyy ympäristöterveyden valvontasuunnitelman, joka toimitetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. Valvontasuunnitelmakauden 2020–2024 teemana on yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö.

Ympäristöterveydenhuollon maksut

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä, valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista ja näytteenotosta sekä näytteen tutkimisesta. Lisäksi kunnan on perittävä maksu tarkastuksista, jotka tehdään säädösten ja määräysten noudattamatta jättämisestä määrättyjen toimenpiteiden valvomiseksi. 

Lainsäädännön mukaan kunnan valvontakohteilta peritään vuosittain valvonnan perusmaksu 150 euroa.

Maksuun tyytymätön voi vaatia maksusta hallintolain mukaista oikaisua kunnalta. Ohje muutoksenhausta maksuihin on liitteenä alempana.

Yhteystiedot

Tampereen palvelupiste

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Postiosoite:
PL 487 Tampere, 33101
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu
Maanantai: 09:00-16:00
Tiistai: 09:00-16:00
Keskiviikko: 09:00-16:00
Torstai: 09:00-16:00
Perjantai: 09:00-16:00

Laskutusasioissa yhteys ympäristöterveyden toimistoon: puhelin 040 683 1474

Ilppa - ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu

Tämän sivun löydät myös osoitteella www.tampere.fi/ymparistoterveysyksikko