Terveydensuojelulain edellyttämät ilmoitukset

Toimintatilat

Toiminnanharjoittajan on tehtävä tietyistä tiloista ja toiminnoista viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee toimintoja, laitoksia tai huoneistoja, joiden vaikutuspiirissä on paljon ihmisiä tai erityisryhmiä, kuten lapsia tai vanhuksia, sekä toimintoja, joiden hygieenisille oloille on asetettava erityisiä velvoitteita.  Lähtökohtana on ennaltaehkäistä toiminnoista mahdollisesti aiheutuvat terveyshaitat.

Ilmoitusta edellyttävät tilat ja toiminnot:

  • majoitushuoneistot;
  • yleisölle avoimet kuntosalit, liikuntatilat, saunat, kylpylät, uimahallit, uimalat ja uimarannat;
  • päiväkoti- ja kerhotilat, koulut ja oppilaitokset;
  • sosiaalialan laitokset kuten ikäihmisten, vammaisten, nuorten ja lasten palveluyksiköt;
  • solariumliikkeet, tatuointiliikkeet ja kauneushoitolat ja vastaavat, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä; 
  • muut tilat tai toiminnot, joista voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa.

Vastaava ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnanharjoittajan vaihtumisesta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Ilmoituksen voi tehdä verkossa Ilpalla:

Tee ilmoitus toiminnan aloittamisesta, muutoksista tai lopettamisesta

Ilpassa voit ilmoittaa terveydensuojelulain mukaisesta toiminnan aloittamisesta, toimijan vaihdoksesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta sekä toiminnan ja toimipaikan lopettamisesta. Tiedot menevät viranomaisen käsiteltäväksi sähköisesti. Tupakkalain mukaiset hakemukset tehdään edelleen Valviran ylläpitämän sähköisen järjestelmän kautta.

Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitaan Suomi.fi -valtuutus yritykseen, jolle ilmoitus halutaan tehdä.

Terveydensuojeluviranomainen antaa ilmoituksen tekijälle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta, käsittelee ilmoituksen ja tekee tarvittaessa tarkastuksen. Ilmoituksen johdosta voidaan tehdä myös päätös. Jos ilmoitettu toiminta voi vaikuttaa elinympäristöön, terveydensuojeluviranomainen kuulee tarpeellisessa laajuudessa niitä, joihin vaikutukset voivat kohdistua.

Terveydensuojelulain ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on saattaa nämä toiminnot terveydensuojeluviranomaisen valvontaan.

Terveydensuojeluviranomainen valvoo terveyteen vaikuttavia tekijöitä

Terveydensuojeluviranomainen valvoo tilojen ja toimintojen terveyteen vaikuttavia tekijöitä, joita ovat mm. juomaveden ja uimaveden laatu, ilmanvaihto, pintamateriaalit, akustointi ja äänieristys, WC-tilojen riittävyys ja kunto sekä siivousvälineiden säilytys- ja huoltotilat. Tiloilta edellytettävien ominaisuuksien riittävyys ja soveltuvuus perustuu huoneistossa oleskelevien määrään.

Tampereen palvelupiste

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu
Maanantai: 09:00-16:00
Tiistai: 09:00-16:00
Keskiviikko: 09:00-16:00
Torstai: 09:00-16:00
Perjantai: 09:00-16:00

Ympäristöterveys

sähköposti: [email protected]

Päivitetty 17.11.2023