Hyppää sivuvalikkoon

Elinvoiman palvelualueen julkaisut

Erilaisten alueiden Tampere - Raportti Tampereen alueellisesta eriytymisestä

Erilaisten alueiden Tampere -raportissa selvitetään alueellisen eriytymisen tilannetta Tampereella. Tarkasteltaviksi teemoiksi on valittu Tampereen asuntokanta, väestörakenne sekä tamperelaisten tilastollinen sosioekonominen hyvinvointi ja oma kokemusperäinen hyvinvointi.

Raportti on laadittu kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kestävän asumisen ja rakentamisen yksikössä.

Erilaisten alueiden Tampere -raportissa tarkastellaan alueellista eriytymistä yleisesti kaupunkeihin liittyvänä ilmiönä. Tämän jälkeen kuvataan alueellisen eriytymisen nykyistä tilanne Tampereella. Raportin lopuksi esitellään toimia, joilla Tampereen kaupunki pyrkii tasoittamaan ja ehkäisemään asuinalueiden välistä alueellista eriytymistä.
 

Kaupunginosakehittämisen opas

Kaupunginosakehittämisen opas kokoaa yhteen oppeja Peltolammin-Multisillan lähiöohjelman toteuttamisesta pitkäjänteisen kaupunginosakehittämisen tueksi. Opas sisältää Tampereen Peltolammin-Multisillan lähiöohjelman lähestymistavan ja kokemuksia. Jatkossa opas toimii asuinalueohjelmien ja kokonaisvaltaisen kaupunginosakehittämisen suunnittelun ja toteutuksen tukena.

Kaupunginosakehittämisen opas on tuotettu kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kestävä asuminen ja rakentaminen -yksikössä.

Ennakointia ja osuvia ratkaisuja työvoiman saatavuuteen -hankkeen loppuraportti

Ennakointia ja osuvia ratkaisuja työvoiman saatavuuteen -hanke selvitti vuoden 2021 aikana yhteistyössä yritysten ja julkisen sektorin kanssa, millaisia osaamista Pirkanmaalla tarvitaan viiden eri toimialan/ilmiön osalta 2–6 vuoden kuluttua.

Selvitystyötä koordinoi Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut. 

Loppuraportissa käydään läpi kaikki viisi Ennakointia ja osuvia ratkaisuja -hankkeessa tarkastelun kohteena ollutta toimialaa ja ilmiötä, niitä koskeneet johtopäätelmät ja määrälliset arviot sekä prosessit, joilla näihin tuloksiin päästiin.

Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hankkeen verkostokartoitus

Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hankkeen verkostokartoituksen tavoitteena oli kartoittaa Tampereen mikroyritysten verkostoistumiskyvykkyyttä ja halukkuutta, rekrytointipotentiaalia ja löytää mikroyrityksille palvelutarpeita verkostoitumiseen liittyen, sekä tunnistaa näiden pohjalta erilaisia
yritysryhmiä.

Kohderyhmän muodostivat tamperelaiset alle 10 henkeä työllistävät yritykset kaikilta toimialoilta.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 602 yritystä tai yksityistä elinkeinonharjoittajaa.

Tutkimuksen keskeisiä tuloksia:
77% vastaajista tekee aktiivista yhteistyötä muiden yritysten kanssa.
42 % vastaajista on tuonut markkinoille uusia tuotteita tai palveluita menneen kahden vuoden aikana.
32 % olisi valmis palkkaamaan uuden työntekijän yhdessä toisen yrityksen kanssa.

Tekoälyllä vauhtia pienyrityksen kehitykseen


Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut ja Catapult Oy järjestivät Tekoälyllä vauhtia pienyritysten markkinointiin ja myyntiin -seminaarisarjan.

- Tekoälyn perusteet 26.01.
- Tekoäly markkinoinnissa ja myynnissä 09.02.
- Tekoälyn työkalut 23.02.

Alta voit ladata pdf-tiedoston seminaarisarjan esitysmateriaaleista.

Päivitetty 11.4.2024