Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen julkaisut

Ennakointia ja osuvia ratkaisuja työvoiman saatavuuteen -hankkeen loppuraportti

Ennakointia ja osuvia ratkaisuja työvoiman saatavuuteen -hanke selvitti vuoden 2021 aikana yhteistyössä yritysten ja julkisen sektorin kanssa, millaisia osaamista Pirkanmaalla tarvitaan viiden eri toimialan/ilmiön osalta 2–6 vuoden kuluttua.

Selvitystyötä koordinoi Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut. 

Loppuraportissa käydään läpi kaikki viisi Ennakointia ja osuvia ratkaisuja -hankkeessa tarkastelun kohteena ollutta toimialaa ja ilmiötä, niitä koskeneet johtopäätelmät ja määrälliset arviot sekä prosessit, joilla näihin tuloksiin päästiin.

Päivitetty 30.6.2022