Hyppää sivuvalikkoon

Ympäristöerien raportointi

Ympäristöerien raportoinnissa tuotetaan tietoa ympäristön- ja ilmastonsuojeluun käytetyistä rahamääristä. Siinä esitetään vuoden aikana toteutuneet ympäristötulot, -menot ja -investoinnit niin kaupunkiorganisaation kuin kaupungin tytäryhteisöjenkin osalta.

Kerätty tieto mahdollistaa muun muassa toimenpiteisiin satsattujen panosten vertaamisen niistä saatuihin vaikutuksiin. Se auttaa myös päätöksenteossa ja mahdollistaa ympäristön- ja ilmastonsuojelusta aiheutuneiden tulojen, menojen ja investointien seurannan.

Tampereen ilmastobudjetti yhdistää ilmastotyön kaupungin talousarvioon ja tilinpäätökseen. Sen avulla seurataan hiilineutraaliustavoitteen etenemistä ja ilmastotoimien riittävyyttä. Samalla hiilineutraaliustavoite konkretisoituu vuositasolla. Ilmastobudjetti tuottaa tietoa päätöksentekoon ja lisää läpinäkyvyyttä kuntalaisille.

Tiedot esitetään kaupungin tilinpäätöksen toimintakertomuksessa sekä erillisessä ympäristöerien Power BI -raportissa. 

Päivitetty 19.4.2024