Hyppää sivuvalikkoon

Ympäristötalous

Hyvinvoiva ympäristö, niin ilmaston kuin luonnon osalta, on ihmisille elinehto. Ympäristö tuottaa ihmisille monenlaisia hyötyjä eli ekosysteemipalveluita, kuten raaka-aineita, ruokaa, virkistystä ja tulvien hallintaa.

Mikäli ekosysteemipalvelut heikkenevät, niiden palauttaminen entiselle tasolle on kallista tai jopa mahdotonta. Ilmastonmuutoksen hillinnällä, siihen sopeutumisella ja luontokadolla on vahva yhteys.

Monimuotoinen, hyvinvoiva luonto auttaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja toimii hiilinieluna. Ilmastonmuutoksen hillintä sen sijaan auttaa ehkäisemään luontokatoa.

Luonto tulee nähdä pääomana eli varallisuutena ja sen hallintaan tulisi suhtautua kuten muun varallisuuden hoitoon. Monimuotoinen luonto on kestävä ja sopeutuva, sekä vähemmän haavoittuvainen riskeille ja muutoksille samoin kuin monipuolinen, perinteinen sijoitussalkku.

Ympäristön- ja ilmastonsuojelu ovat usein taloudellisesti kannattavia investointeja, kun laskelmissa huomioidaan toimenpiteiden elinkaarisuus sekä kokonaisvaltaisesti myös ympäristön tuottamat hyödyt. Tämän vuoksi niistä on tärkeää tuottaa kattavaa tietoa ja pyrkiä tuomaan tiedot esiin päätöksiä tehdessä.

Tampereen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja pyrkiä turvaamaan ja parantamaan luonnon monimuotoisuutta Tampereella. Näihin tavoitteisiin tulee pyrkiä mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Tampere tuottaa tietoa ympäristö- ja ilmastotoimenpiteidensä kustannuksista sekä taloudellisista vaikutuksista mahdollisimman kattavasti. Tätä työtä on koottu muun muassa ympäristöerien raportointiin, ilmastobudjettiin, Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaan ja ekosysteemitilinpitoon. 

Lisätietoja

Emmi Nieminen
Kehittämisasiantuntija
Puhelin:
044 423 5136

Tämän sivun lyhytosoite on tampere.fi/ymparistotalous

Päivitetty 24.4.2024