Tampereen rantareitit

Näkymä Näsijärvelle ja Näsinneulalle Ranta-Tampellan rantareitiltä.
Näsijärveä, Pyhäjärveä ja Tammerkoskea myötäilevä katkeamaton rantareitistö on yksi Tampereen keskustan merkittävimmistä kaupunkikehityskohteista. Teollisuuden ja autoilun käytöstä vähitellen vapautuvat ranta-alueet uudistetaan jalankulun, pyöräilyn ja virkistyskäytön ehdoilla.

Rantareitistöä laajennetaan ja parannetaan jatkuvasti. Hämeensillan uudelleenrakennuksen yhteydessä toteutettu Tempon tunneli yhdisti Kirjastonpuiston Mokkapuistoon vuonna 2020. Seuraavaksi reittiä jatketaan suunnitteilla olevaa Takonraittia pitkin Mokkapuistosta Kehräsaareen. Ratinan suvannon alueen uudistuksessa otetaan tarkasteluun myös suvantoa kiertävä reitti.

Viime vuosien suurimmat edistysaskeleet kytkeytyvät uuden Ranta-Tampellan kaupunginosan rakentamiseen. Vuonna 2019 valmistuneet Vapriikinraitti ja Ranta-Tampellan rantareitti yhdistävät Ranta-Tampellan keskustaan. Massunlastenpuisto valmistui Ranta-Tampellan edustalle vuonna 2022 ja viereisen Soukkapuiston parannustyöt valmistuvat 2023.

Ranta-Tampellasta reitistö laajeni kesällä 2023,  kun Näsin puistosilta avattiin Tammerkosken länsipuolelle Mustanlahden alueelle.  Silta on uudistettu maisemasillaksi Näsijärven puoleisesta entisestä autosillasta. Särkänniemen alueen lähivuosina käynnistyvään uudistushankkeeseen sisältyy puolestaan uusi rantareitti Mustanlahden ja Onkiniemen kautta vuonna 2020 valmistuneeseen Santalahden rantapuistoon. Santalahdesta reittiä on tarkoitus jatkaa rakenteilla olevan Näsisaaren kautta Hiedanrantaan.

Rantareitistöä kehitetään osana Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmaa. Näsijärveltä Pyhäjärvelle johtavat puistokäytävät sujuvoittavat liikkumista kaupunginosien välillä ja ovat osa seudullisia liikunta-, virkistys- ja luontopalveluja. Rantareittien avulla parannetaan keskustan ja läheisten lenkkipolkujen, ulkoilumetsien, rantojen, latujen, veneilyn ja melonnan tukikohtien sekä sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen saavutettavuutta. Sujuvat kevyen liikenteen yhteydet tukevat Tampereen kaupungin hiilineutraaliustavoitetta.

Päivitetty 10.11.2023