Hyppää sivuvalikkoon

Kansallinen kaupunkipuisto

Näkymä keväiseen koskimaisemaan Tampereen keskustassa.

Tampereen kansallinen kaupunkipuisto -hanke on edennyt vaiheeseen, jossa laaditaan kaupunkipuistoalueelle hoito- ja käyttösuunnitelma. Siinä kuvataan Tampereen kansallisen kaupunkipuiston erityiset arvot sekä tavoitteet ja toimenpiteet arvojen säilyttämiseksi ja kaupunkipuistoalueen hoitamiseksi ja kehittämiseksi.

Hakemus kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi jätetiin ympäristöministeriölle tammikuussa 2021. Lokakuussa 2021 Tampereen kaupunki pyysi lisäaikaa hakemuksen täydentämistä varten. Lisäajalla kaupunki valmistelee ja tarkentaa Eteläpuisto-Viinikanlahden, Hämeenpuiston, Sara Hildénin taidemuseon sekä Alasjärven länsipuolen asemakaavoja asemakaavaohjelman mukaisesti. Kaupunkipuistohakemusta täydennetään, kun näiden kaupunkipuiston alueeseen vaikuttavien keskeisten alueiden suunnitelmat ja kaavalliset ratkaisut ovat tarkentuneet.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos

Tampereen kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos oli nähtävillä ja kommentoitavana 4.-17.10.2021. Saadusta palautteesta on koottu yhteenveto (liite alempana). Palaute huomioidaan hoito- ja käyttösuunnitelman jatkosuunnittelussa. Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen on tällä hetkellä tauolla.

Kansallisen kaupunkipuiston osa-alueet kartalla.
Kansallisen kaupunkipuiston osa-alueet kartalla

Tampereen kansallinen kaupunkipuisto pähkinänkuoressa

Tampereen kansalliseksi kaupunkipuistoksi rajattu alue perustuu Tampereen tarinaan historiallisena teollisuuskaupunkina järvien ja harjujen maiseman solmukohdassa.  Alueen erityispiirteitä ovat tunnusomainen ja tunnistettava maisema sekä teollisuushistoria ja kaupunkirakenteen ajallinen kerroksellisuus. Keskeisenä osana kansallisen kaupunkipuiston toteutusta ovat monimuotoiset ja laajat luontoalueet sekä monipuoliset virkistyspalvelut. Laajuudeltaan kokonaisuus on 3 665 hehtaaria.

Tampereen kansallisen kaupunkipuiston valmistelu käynnistyi 17.9.2012 laaditun valtuustoaloitteen pohjalta. Kaupunginhallitus hyväksyi Tampereen kansallisen kaupunkipuiston tarveselvityksen vuonna 2017 ja päätti, että Tampere etenee kohti kansallisen kaupunkipuiston hakuvaihetta sekä käynnistää hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelun.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.12.2020 (§ 514) hakemuksen jättämisestä ympäristöministeriölle Tampereen kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi. Hakemus on toimitettu ympäristöministeriöön 28.1.2021. Lokakuussa 2021 Tampereen kaupunki pyysi lisäaikaa hakemuksen täydentämistä varten.

Kansallisen kaupunkipuiston toteuttaminen on kirjattu Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelmaan 2021‒2025.

Pia Hastio
Yleiskaavapäällikkö
Puhelin:
040 801 6917
Mirjam Larinkari
Erikoissuunnittelija
Puhelin:
040 594 0721
Timo Koski
Kaupunginpuutarhuri
Puhelin:
050 345 7568
Mirkka Katajamäki
Projektiarkkitehti
Puhelin:
044 423 5177

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/kansallinenkaupunkipuisto

Päivitetty 11.10.2022