Hyppää sivuvalikkoon

Kulkkilan metsän lehtokohteet

Lehtokohteet sijaitsevat Kulkkilan kylässä Teiskossa Soukontien eteläpuolella. Alueella toteutetaan luonnonhoitohakkuita, jotka perustuvat Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy laatimaan luontoselvitykseen ja Suomen Metsäkeskuksen tekemiin havaintoihin ja ohjeisiin alueesta. 

Toimenpiteiden tarkoituksena on parantaa lehtolajiston elinolosuhteita lisäämällä valoisuutta ja monipuolistamalla puulajistoa. Tavoitteena on luoda metsään vaihtelua ja kerroksellisuutta jättämällä tiheikköjä käsittelemättä, harventamalla lehtipuuvaltaisia alueita voimakkaammin ja säästämällä kaiken kokoista puustoa. Monimuotoiselle metsälle tärkeää lahopuuta lisätään jättämällä maapuita ja tekemällä runsaasti tekopökkelöitä.

Työkohteen tila: metsänkäyttöilmoitus tehty, työt osittain toteutettu

Arvioitu toteutusajankohta: työt jatkuvat talvella 2023/2024 

Kulkkilan lentokohteiden työmaakarttaan on merkittu luonnonhoitohakkuut, harvennushakkuut, säästöpuuryhmät, lehtoneidonvaippa- sekä lehtopalsamiesiintymät.
Kulkkilan lehtokohteiden luonnonhoitotyöt, Pikkuhaan puoli
Kulkkilan lentokohteiden työmaakarttaan on merkittu luonnonhoitohakkuut, harvennushakkuut, säästöpuuryhmät ja lehtoneidonvaippaesiintymät.
Kulkkilan lehtokohteiden työmaakartta, Isohaan puoli

Kulkkilan lehtokohteiden luonnonhoitotöiden seloste

Selosteessa kerrotaan metsäkuvioittain suunnitellut toimenpiteet ja miten toimenpiteissä huomioidaan alueen kaavamääräykset ja mahdolliset erityiset luontoarvot.

Kulkkilan metsän eteläosan luontoselvitykset 2022

Päivitetty 8.5.2024