Tyttö isojen auringonkukkien keskellä.

Maisemapellot

Tampereella on nyt 10 maisemapeltoa, joissa kasvatetaan erilaisia maisemakasveja ja pölyttäjäystävällisiä kasveja. 

Auringonkukkaa ja hunajakukkaa on kylvetty Kirkkosuolle ja Sahanvainionpuistoon. Varsanpuistossa, Seimenniityllä, Turtosenrinteessä ja Lystihuoneenpuistossa maisemakasveina on käytetty pölyttäjäystävällistä mesikasviseosta, jonka kasvilajeja ovat muun muassa hunajakukka, rehuvirna, auringonkukka, tattari, öljypellava sekä rapsi. Lepovuorossa apilanurmella vuonna 2022 ovat Ryydynpuisto, Pohtolanpuisto, Kohmanpuisto ja Vihiojanpuisto sekä osa Varsanpuiston ja Seimenniityn maisemapelloista.

Maisemapellot elävöittävät maisemaa ja ilahduttavat ohikulkijoita. Kukkien ja viljojen poiminta on kielletty, jotta pelto pysyisi kauniina mahdollisimman pitkään.

Näytetään kaikki kohteet 9/9

Näytetään kohteista 9/9

Ei tuloksia

Maisemapeltojen hoito

Maisemapeltoja hoidetaan luonnonmukaisesti perinteisin maatalouden menetelmin esimerkiksi kyntämällä, äestämällä, kylvämällä ja niittämällä. Maisemapelloilla viljellään erilaisia vilja- ja hyötykasveja, nurmikasveja, kukkivia maisemakasveja tai niiden seoksia. Luonnonmukaiselle viljelylle ominaista viljelykiertoa eli eri kasvien vuorottelua hyödyntäen maisemapeltojen kasvilajien valinta ja viljelykasvien vuorottelu suunnitellaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Torjunta-aineettomista viljelymenetelmistä johtuen pelloilla kasvaa viljelykasvien lisäksi maaperän siemenpankista nousseita oheiskasveja. Monipuolisella viljelykierrolla rajoitetaan rikkakasvien ja kasvitautien esiintymistä ja edistetään peltoluonnon monimuotoisuutta. Maisemapeltojen monilajinen kasvusto tarjoaa ravintoa alueiden hyönteis- ja perhoslajistolle. Kaupunkiympäristön monipuolistamisen lisäksi maisemapeltojen tarkoituksena on avoimen kulttuurimaiseman ja siihen liittyvän eliöstön säilyttäminen.

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/maisemapellot

Maisemapeltojen ja -niittyjen ylläpito 2015-2025 -ohjelma

Avoimien viheralueiden viherpalveluohjelman avulla on saatu kokonaiskuva Tampereen kaupungin omistamista A-hoitoluokan viheralueista. Avoimet viheralueet ovat kaupunki- ja taajamarakenteen sisällä tai reuna-alueilla olevia luonnostaan tai ihmistoiminnasta syntyneitä niittyjä ja peltoja. ​

Tavoitteena on nostaa niitty- ja peltoalueiden hoitotasoa, lisätä asukkaiden luontokokemuksia ja virkistysmahdollisuuksia sekä lisätä tietoa avoimien viheralueiden merkityksestä kaupunkirakenteessa. Lisäämällä maisemapeltoja ja laidunalueita avoimista viheralueista tulee monipuolisempia. Arvokkaita umpeenkasvaneita alueita ennallistetaan takaisin avoimiksi niityiksi. Ohjelma hyväksyttiin ohjeellisena yhdyskuntalautakunnassa 7.2.2017. Ohjelmassa esitetyt kunnostustoimenpiteet hyväksytään vuosittain vuosisuunnitelman ja talousarvion yhteydessä.

Avoimien viheralueiden viherpalveluohjelmaa, Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito 2015-2025, täydennettiin tammikuussa 2021 laatimalla 25 uutta kohdekorttia sekä koontitaulukko kyseisten kohteiden kunnossapitoimenpiteistä. Kohdekortteihin sisältyy sekä uusille asuin- ja viheralueille perustettuja niittyjä että vanhempia avoimia alueita, joiden kunnossapitotoimenpiteitä täsmennettiin. Täydennysosan kunnossapitoluokitus noudattelee uutta valtakunnallista RAMS 2020 -kunnossapitoluokitusta.

Päivitetty 7.11.2022