Kaupunkiviljely Tampereella

Kesäinen viljelypalsta Hiedanrannassa, tiilirakennuksia taustalla.

Puutarhat ja viljelyalueet eivät ole vain ihmisiä varten, vaan oiva keino edistää lajien kirjoa kaupungeissa. Luonnon monimuotoisuutta vaaliva viljely pitää huolta pölyttäjistä ja maaperästä eliöineen. Oikein hoidettu maaperä sitoo myös hiiltä ilmakehästä sekä auttaa sadevesien imeytymisessä. Kaupunkiviljely on myös mahdollisuus tuottaa itse puhdasta lähiruokaa, edistää kestävää kehitystä ja yhteisöllisyyttä, lisätä arkeen liikuntaa sekä mielen hyvinvointia. Maaperän hyödyllisten mikrobien kanssa kosketuksissa olemisella on osoitettu olevan vaikutusta myös ihmisen terveyteen, esimerkiksi vastustuskykyyn.

!

Yksivuotisten viljelypalstojen hakulomake avataan 11.4. klo 12 ja se sulkeutuu 28.4.

Kaupunkiviljelyn mahdollisuudet Tampereella

Tampereen kaupungilla on 14 palstaviljelyaluetta eri puolilla kaupunkia. Osa viljelypalstoista on monivuotisia ja osa yksivuotisia. Palstojen koko vaihtelee 20 m²:n ja 200 m²:n välillä. Hinnat riippuvat palstatyypistä ja viljelyajan kestosta. Voit tarkistaa kaupungin viljelypalstojen ajankohtaiset vuokrahinnat Tampereen 4H-yhdistyksen sivuilta. Palstojen hallinnoinnista sekä vuokraamisesta vastaa Tampereen 4H-yhdistys. Alueilla suositaan luonnonmukaista viljelyä ja esimerkiksi torjunta-aineiden käyttö on kielletty.

Viljelypalstojen lisäksi kaupunkiviljely on mahdollista myös monilla eri siirtolapuutarhoilla sekä yhteisöviljelmillä. Näitä viljelymahdollisuuksia hallinnoivat monet eri toimijat. Kaikista näistä mahdollisuuksista on kerätty tietoa tälle sivulle.

Yksivuotiset viljelypalstat

Yksivuotiset palstat vuokrataan yhdeksi kasvukaudeksi kerrallaan. Yksivuotiset palstat jaetaan joka kevät uudelleen, ja joten niillä voi viljellä vain yksivuotisia kasveja. Yhdistys hoitaa yksivuotisten palstojen muokkauksen. Maanmuokkaus hoidetaan traktorin avulla heti, kun maa on kuivunut riittävästi. Tarkoista aikatauluista, säännöistä, käytännöistä sekä hinnoista löytyy tietoa 4H-yhdistyksen nettisivuilla. Yksivuotisten viljelypalstojen hakulomake avataan 11.4. klo 12 ja se sulkeutuu 28.4.

Monivuotiset viljelypalstat

Monivuotista palstaa voi viljellä niin kauan kuin haluaa. Monivuotisten palstojen maanmuokkauksesta vastaavat viljelijät itse, jolloin alueilla voi viljellä monivuotisia kasveja. Monivuotiset palstat ovat kysyttyjä. Jos olet kiinnostunut palstasta, voit ilmoittautua jonoon 4H:n sivujen lomakkeella. Myös viljelyn lopettamisesta tulee ilmoittaa Tampereen 4H-yhdistykselle.

Siirtolapuutarhat

Tampereen kaupungin alueella toimii myös neljä siirtolapuutarhaa. Siirtolapuutarhat ovat kaupungin yleisiä viheralueita. Kaupunki vuokraa alueita siirtolapuutarhayhdistyksille ja yhdistykset vuokraavat palstat edelleen yksittäisille viljelijöille. Itse palstat ovat yksityisalueita. Lisätietoa viljelymahdollisuuksista siirtolapuutarhoilla saat suoraan niitä hallinnoivilta yhdistyksiltä.

Yhteisöviljelmät

Tampereella toimii myös yhteisöviljelmiä, joiden toiminnasta vastaa yleensä yhdistys tai yhteisö. Jos haluat oman yhteisöviljelmäsi listaukseen mukaan, ota yhteyttä projektikoordinaattori Elina Pulliaiseen. Yhteystiedot näet sivun alareunasta.

FUSILLI-hanke luotsaa eurooppalaisia kaupunkialueita kohti terveitä, kestäviä ja turvallisia ruokajärjestelmiä sekä tukee näitä edistävää kaupunkipolitiikkaa. FUSILLI-hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmasta. Hankkeen kesto on 2021 – 2024.
Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma edistää asukkaiden ja yritysten oikeudenmukaista siirtymää kohti kestävää tulevaisuutta. Tavoitteena on liikkumisen ja kulutuksen päästöjen merkittävä vähentäminen sekä kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma toimii vuosina 2022–2025.
Elina Pulliainen
Yhteyshenkilö Projektikoordinaattori
Puhelin:
040 182 8773

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/kaupunkiviljely

Sivusta vastaavat Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma (2022–2025) ja FUSILLI-hanke (2021–2024).

Päivitetty 10.4.2024