Hyppää sivuvalikkoon

Turvallinen koulu

Hyvinvoinnin mittarit

Koulussa seurataan hyvinvointia muun muassa kouluterveyskyselyn ja hyvinvointikyselyjen avulla. Jokainen koulu hyödyntää näitä seuratakseen oppilaiden arkea ja jaksamista.

Ryhmäyttäminen

Ryhmäyttäminen on koulussa arkipäivää ja jatkuvaa läpi lukuvuoden. Jatkuva ryhmäyttäminen vahvistaa ryhmän toimintakykyä, parantaa ilmapiiriä ja lisää turvallisuudentunnetta.

Someturva

Tampereella on otettu käyttöön Someturva-sovellus, joka suojaa koko kouluyhteisöä somehäirinnältä ja -kiusaamiselta. Sovellus on 4.–9. luokkien oppilaiden käytössä kaikissa kouluissa. Sovelluksessa oppilas voi pyytää apua erilaisiin netissä kohtaamiinsa vaikeisiin tilanteisiin nimettömästi ja luottamuksellisesti.

TREturva

Kaikissa Tampereen kaupungin perusopetuksen kouluissa käytössä oleva palvelu, jonne on koottu koulun turvallisuuteen liittyviä tietoja yhteen paikkaan. Palvelua käyttävät koulujen turvaryhmät, koko henkilökunta ja oppilaat. Palvelun sisällöt vaihtelevat jokaisella käyttäjäryhmällä. Koulut ohjeistavat, miten oppilaat voivat ottaa palvelun käyttöönsä. Tavoitteena on turvallisuustietojen helppo käytettävyys koulun arjessa. 

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa koulutyössä.

Päivitetty 7.8.2023