Messukylänkadun varren täydennysrakentaminen

Messukylänkadun ja sen ympäristön uusimisen tavoitteena on muun muassa liikenneolojen parantaminen ja alueen vetovoiman tukeminen osana kaupunkia.

Yleissuunnitelmassa esitetään tavoitetilanne Messukylänkadun liikenteelle, katuympäristölle sekä maankäytölle. Messukylänkadun liikenteellinen yleissuunnitelma hyväksyttiin tarkempien yleis- ja katusuunnitelmien sekä Messukylänkadun maankäytön suunnittelun lähtökohdaksi Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 23.6.2020.

Katusuunnitelma

Messukylänkadusta on valmistunut katusuunnitelmaluonnos, josta pystyi antamaan palautetta 16. - 30.5.2022. Varsinainen katusuunnitelmaehdotus tulee nähtäville myöhemmin.

Messukylänkatu säilyy tulevaisuudessakin merkittävänä pääkokoojakatuna ja ajoneuvoliikenteen reittinä. Kadulla parannetaan jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen edellytyksiä ja liikenneturvallisuutta. Suunnitelma koskee Messukyläntietä ja Messukylänkatua Hervannan valtaväylän ramppiliittymän ja Ristinarkuntien liittymän välillä. Katuosuuden pituus on noin 1,2 km.

Ajankohtaisia asemakaavoja

Messukylänkatu 37–39 (asemakaavanumero 8764)

Messukylänkadun varressa suunnitellaan käyttötarkoituksen muutosta pääosin asumiseen ja täydennysrakentamista kahdelle tontille. Asemakaavamuutosalueeseen kuuluu myös katualuetta. Aloitusvaiheen aineistoa oli nähtävillä 13.1.–3.2.2022.

Nykyinen päiväkoti ja opiskelijatalot on suunniteltu purettaviksi. Tonteille on suunniteltu kuusi tai seitsemän 4–6-kerroksista kerrostaloa sekä 1-kerroksista liiketilaa opiskelijatalojen tontille kadun varteen. Pysäköinti on pääosin pintapysäköintiä. Messukylänkatu levenee katuyleissuunnitelman mukaan hiukan kadun parantamisen yhteydessä muun muassa liiketilan edustalla. Nyt nähtävillä olevassa viitesuunnitelmassa on esitetty alustavasti talojen ja pysäköintipaikkojen sijainnit. Ne voivat muuttua ja tarkentua kaavatyön edetessä.

Messukylänkatu 21–27 (asemakaavanumero 8734)

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on Messukylänkadun yleissuunnitelman periaatteiden mukaisesti osoittaa täydennysrakentamista osoitteeseen Messukylänkatu 21–27. Tonttien nykyiset käyttötarkoitukset muuttuvat asuinkäyttöön ja katutasoon suunnitellaan liiketilaa. Esitetyt uudet rakennukset ovat nelikerroksisia kerrostaloja ja pysäköinti on suunniteltu sijoittuvaksi pääasiassa maan alle.

  • Seuraavaksi asemakaava etenee Yhdyskuntalautakunnan hyväksymiskäsittelyyn loppukesästä 2022.
  • Asemakaavaehdotus asetettiin nähtäville 16.12.2021–28.1.2022 väliseksi ajaksi.
  • Asemakaavan valmisteluaineistoa oli nähtävillä 14.5.–4.6.2021. Nähtävillä olevaan aineistoon liittyen järjestettiin etäyleisötilaisuus keskiviikkona 26.5.2021 klo 17. 


Messukylän kirkko ja hautausmaa (asemakaavanumero 8765)

Messukylän kirkon ja hautausmaan asemakaavamuutoksessa tavoitteena on sovittaa uusi seurakuntatalo kirkon yhteyteen rakennustaiteelliset ja maisemalliset arvot huomioiden. Rakennus on suunniteltu liitettäväksi kirkkoon lasisella nivelosalla. Aloitusvaiheen aineistot olivat nähtävillä 18.3.–8.4.2021.

Messukylän uusi päiväkoti ja koulun laajennus (asemakaavanumero 8689)

Asemakaava mahdollistaa päiväkodin rakentaminen Messukylänkadun varrelle ja osoittaa laajentumismahdollisuuden Messukylän koululle Kyläojankadun varrella. Liikennejärjestelyt on tarkoitus järjestellä kokonaisuutena ja Fanny Nymanin puistoalueella kulkuyhteyksiin tehdään tarvittavia muutoksia ja parannuksia. Kaupunginvaltuuston lokakuussa 2021 hyväksymä kaava tuli voimaan 14.12.2021.

Yleissuunnitelma

Päivitetty 15.6.2022