Hyppää sivuvalikkoon

Hyvän rakentamisen palkinto

Mistä hyvän rakentamisen palkinnossa on kyse?

Hyvän rakentamisen palkinto on Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston rakentamiselle vuosittain antama tunnustus. Palkinnon tarkoituksena on tukea ja edistää hyvää ja laadukasta rakentamista Tampereella.

Rakennusvalvonta ja kaupunkikuvatoimikunta valitsevat ehdokkaat vuosittain 1.9.-31.8. välisenä aikana valmistuneista rakennetun ympäristön hankkeista. Ehdokaslista julkaistaan syyskuussa ja samalla aukeaa yleisöäänestys rakennusvalvonnan internet-sivustolla. Ympäristö- ja rakennusjaosto valitsee tunnustuksen saajan lokakuussa pidettävässä kokouksessaan. Tunnustuksen saaja ja yleisön suosikki julkaistaan vuosittain marraskuussa pidettävien PIRA-päivien yhteydessä.

Palkintolautakuntana toimii yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto. Valintapäätös tehdään rakennusvalvonnan ja kaupunkikuvatoimikunnan esivalitsemista ehdokkaista.

Hyvän rakentamisen palkinto -ehdokkaiden arvosteluperusteet

Hyvän rakentamisen palkinto myönnetään hankkeelle, joka noudattaa Tampereen arkkitehtuuriohjelman periaatteita ja jossa on onnistuttu ratkaisemaan laadukkaalla, kiinnostavalla ja innovatiivisella tavalla ohjelmassa esille nostettuja teemoja. Arkkitehtuuriohjelman pääteemat ovat identiteetti, kestävä arkkitehtuuri, kaupunkiympäristö, historiallinen jatkuvuus, vuorovaikutus ja koulutus. 

Palkinto ei kuitenkaan ole vain arkkitehtikilpailu. Ansiokkaan rakennussuunnittelun lisäksi huomiota kiinnitetään työmaatoimintojen sujuvuuteen sekä viranomaisten ja hankkeen edustajien välisen yhteistyön onnistumiseen. 

Palkinnon myöntämiseen vaikuttavat osa-alueet

 1. Arkkitehtuuri
  • Hanke on tunnistettava ja kiinnostava. Palkittavan kohteen arkkitehtonisen idean tulee olla kirkas.  
  • Hanke on sovitettu ympäristöön huomioiden paikan luonne ja ominaispiirteet. Ympäristöön sovituksessa on huomioitu myös alueen historiallisuus ja kulttuuriympäristön arvot sekä ajallinen kerrostuma. Ympäristöön sovittaminen on ratkaistu rakentamisen lisäksi maisema-arkkitehtuurin keinoin (luonnon monimuotoisuuden huomioiminen pihasuunnitelmassa).
  • Rakennushankkeessa toiminnallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota ja tilalliset ratkaisut ovat osa arkkitehtuuria. Asuntojen käytettävyys, kalustettavuus ja muuntojoustavuus on huomioitu suunnitteluratkaisussa. Yhteistilat on toteutettu yhteisöllisyyttä tukevin ratkaisuin. 
 2. Kestävyys
  • Rakennus on suunniteltu kestämään aikaa ja muutoksia. Muunneltavuus on huomioitu toteutuksessa, ei ainoastaan suunnitelmatasolla. Hankkeessa on esimerkiksi mahdollistettu rakenteellisesti erilaiset tilajärjestelyt.  
  • Hankkeessa on käytetty kestäviä ja korjattavia materiaaleja.  
  • Kulttuurinen kestävyys huomioitu erityisesti korjausrakentamisessa
 3. Yhteistyö
  • Yhteistyö eri osapuolten kesken on ollut sujuvaa ennakkoneuvottelusta työmaatoteutukseen ja loppukatselmukseen asti. Hankkeessa on tavoiteltu kokonaisvaltaisesti laadukasta rakennettua ympäristöä ja hanketta on kehitetty yhteisymmärryksessä viranomaisen kanssa. Katselmukset on toimitettu oikea aikaisesti ja katselmuksiin liittyvät toimet toteutettu. 
 4. Innovatiivisuus
  • Hankkeessa on käytetty uudenlaisia, innovatiivisia ratkaisuja, jotka tuottavat rakentamiseen ja rakennettuun ympäristöön lisäarvoa ja ratkaisua on mahdollista toistaa samantyyppisissä hankkeissa. Innovatiivisuus voi liittyä toiminnallisuuteen, rakenteellisuuteen, kiertotalouteen jne. ja ratkaisu on myös arkkitehtuuriltaan laadukas.

Aikaisempien vuosien ehdokkaat ja palkitut kohteet

Tampereen ympäristö- ja rakennusjaosto myönsi vuoden 2022 Hyvän rakentamisen palkinnon Hervantajärvellä sijaitsevalle puukerrostalo Lumipuulle. Lisäksi erityiskunniamaininnalla palkittiin Nokia Arena -hanke. Palkinnot jaettiin 1.11.2022 Pirkanmaan rakennuspäivillä. 

Vuoden 2022 ehdokkaisiin ja palkittuihin kohteisiin voit tutustua alla olevasta linkistä. Voit lukea lisää palkituista kohteista myös 1.11.2022 julkaistusta kaupungin tiedotteesta.

Päivitetty 20.2.2024