Arkkitehtuuriohjelma

Tampereen arkkitehtuuriohjelman valmistui vuonna 2023 ja kaupunginhallitus hyväksyi sen 12.6.2023. Arkkitehtuuriohjelmaan on koottu kaupunki- ja rakennussuunnittelun tavoitteita sekä keinoja niihin pääsemiseksi. Ohjelman laatimistyöhön ovat osallistuneet niin kaupunkilaiset kuin rakennus- ja suunnittelualan ammattilaiset.

Arkkitehtuuriohjelman laatiminen

2030

Toimenpiteiden tavoitevuosi

2050

Ohjelman vision tavoitevuosi

2

Läpileikkaavaa pääteemaa: Tampereen identiteetti ja Kestävä arkkitehtuuri

4

Toimenpidekokonaisuutta: Kaupunkiympäristö, Uudis- ja täydennysrakentaminen, Historiallinen jatkuvuus sekä Vuorovaikutus ja koulutus

Hanna Montonen
Lisätietoa Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö
Puhelin:
040 801 6952
Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/arkkitehtuuriohjelma

Päivitetty 17.11.2023