Arkkitehtuuriohjelma

Tampereen arkkitehtuuriohjelman uudistamistyö on käynnissä ja uuden arkkitehtuuriohjelman on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2023. Arkkitehtuuriohjelmaan kootaan kaupunki- ja rakennussuunnittelun tavoitteita ja keinoja niihin pääsemiseksi.

Tampereen arkkitehtuuriohjelman uudistustyöhön ovat osallistuneet niin kaupunkilaiset kuin rakennus- ja suunnittelualan ammattilaiset.

Luonnosversio arkkitehtuuriohjelmasta on valmistunut. Luonnoksesta kerättiin mielipiteitä 1.11. - 30.11.2022. Seuraavaksi saadut kommentit käydään läpi ja luonnosversio viimeistellään valmiiksi arkkitehtuuriohjelmaksi.

Arkkitehtuuriohjelman laatiminen

2030

Toimenpiteiden tavoitevuosi

2050

Ohjelman vision tavoitevuosi

2

Läpileikkaavaa pääteemaa: Tampereen identiteetti ja Kestävä arkkitehtuuri

4

Toimenpidekokonaisuutta: Kaupunkiympäristö, Uudis- ja täydennysrakentaminen, Historiallinen jatkuvuus sekä Vuorovaikutus ja koulutus

Hanna Montonen
Lisätietoa Yhdyskuntasuunnittelupäällikkö
Puhelin:
040 801 6952
Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/arkkitehtuuriohjelma

Päivitetty 1.12.2022