Elämänmittaisia kasvutarinoita, joissa jokainen on tekijä

Opistotarinat avaa Tampereen seudun työväenopiston arkea, ammattiryhmien työtä ja ainealueita. Minkälaista työ ja opiskelu vapaan sivistystyön parissa on? Miten ajankohtaiset ilmiöt näkyvät opistossa?

Kirjoittaja: Opistotarinoita-blogin kirjoittajat

Blogiartikkeli
30.11.2022 15.20
Henkilö seisoo älytaulun edessä. Taululla on Python-kielistä ohjelmointitekstiä.
Jouni Jurmu opettaa työväenopistossa Python-ohjelmointia, jolla voi tehdä monenlaisia pelilogiikoita, esimerkiksi blackjack-korttipeliin. Python-ohjelmointikieli sopii hyvin aloittelijoille.

Opintopisteet kiirivät kansalaisopistoon – Python-ohjelmointikurssista hyötyy niin töissä kuin opinnoissa

Insinöörinä ohjelmointialalla työskentelevä Jouni Jurmu on opettanut tietotekniikkaa Tampereen seudun työväenopistossa vuodesta 2014. Tänä syksynä hän on johdattanut opiskelijat Python-ohjelmoinnin alkeis- ja jatkokurssin teemoihin, ja kevätlukukauden alussa käynnistyy niiden yhdistelmäkurssi. Uutta opetuksessa on se, että Python-ohjelmoinnin kurssit ovat ensimmäistä kertaa opintopistekursseja.

Kansalaisopistojen kursseista on ollut elokuusta 2022 alkaen mahdollista kerryttää opintopisteitä, jotka tulevat näkyviin Oma Opintopolku -palveluun. Opintopistekurssin opettaminen alkoi kiinnostaa Jouni Jurmua, sillä loppujen lopuksi opettaminen eroaa perinteisestä kurssista vain siinä, että pisteiden keräämiseen vaadittava arviointi täytyy tehdä sovittuihin kriteereihin peilaten. Python-ohjelmointikurssilla opiskelija kerää opintopisteet käytännössä harjoitustehtäviä tekemällä.

– Kursseilla kaikki harjoitustyöt täytyy joka tapauksessa katsoa läpi ja antaa niistä palaute. Opintopisteiden suorittajien tehtävien arvioinnissa huomioidaan sitten kurssin tavoitteet ja kriteerit.

Arviointi on Jurmulle tuttua, sillä hän opiskelee parhaillaan ammatilliseksi opettajaksi Tampereen ammattikorkeakoulussa. Opintopistekurssit arvioidaan hyväksytty/hylätty-asteikolla, mutta vain hyväksytty opintosuoritus kirjataan Opintopolkuun.

Syksyn Python-ohjelmointikurssien osallistujista noin puolet ilmoitti haluavansa suorittaa myös opintopisteet. Marraskuun haastatteluhetkellä Jurmu ei vielä osaa sanoa, kuinka moni todellisuudessa aikoo suorittaa opintopisteet.

Osaaminen näkyväksi

Kaikki Python-kurssit on toteutettu jo pitkään verkko-opetuksena.

– Kurssilla ei ole aikaan sidottuja oppitunteja vaan opetusvideoita, joita opiskelija saa katsella koko kurssin ajan. Harjoitustehtävien viikoittainen palautusaika rytmittää kurssia, mutta kaikki materiaalit ovat saatavilla kurssin loppuun saakka, Jurmu kertoo.

Jo ennen opintopistekurssin opettamista Jurmulta on tiedusteltu tietotekniikan kursseilla sitä, missä ja miten kurssin antia voisi hyödyntää. Opintopisteet ovatkin konkreettinen tapa tehdä oma osaaminen näkyväksi.

– Eräs opiskelija kertoi, että hän hyötyi Python-ohjelmoinnin osaamisesta ammattikorkeakoulun pääsykokeissa, vaikka itse koe käsitteli eri ohjelmointikieltä. Python-tuntemus oli kuitenkin lisännyt ymmärrystä ylipäätään ohjelmoinnista.

Käytännössä opintopisteitä voi hyödyntää osaamisen osoittamisessa työnantajalle ja myös hyväksi lukea oppilaitoksissa, mutta hyväksi lukemisesta päättää aina opintopisteet vastaanottava oppilaitos.

Logiikkaa ja ajattelun taitoja

Python-ohjelmointikielellä voi tehdä omia apuohjelmia. Jurmun kurssilla opiskelijat pääsevät harjoittelemaan erilaisten pelilogiikoiden tekemistä. Syksyn kursseilla on syntynyt yksikertaisia tekstipohjaisia pelejä, esimerkiksi MasterMind-peli, jossa taustalla oleva pelilogiikka osaa tarkistaa pelaajan antaman rivin verrattuna siihen, mitä tietokone on arponut.

– Jatkokurssilla teemme blackjack-korttipelin, jolle ohjelmoidaan pelilogiikka.

Jurmun mukaan Python on ohjelmointikielenä helppo aloittelijalle, vaikkei olisi koskaan ohjelmoinut. Kursseilla käy kuitenkin myös henkilöitä, jotka ovat jo ohjelmoineet jollain muulla kielellä, mutta haluavat oppia jonkun uuden ohjelmointikielen.

– Pythonissa ei tarvitse tehdä samanlaisia määrittelyitä kuin jossakin C-kielessä tai Javassa. Jos oppii perusasiat, kuten ehto- ja toistorakenteet ja funktiot, on helpompi opetella seuraavaa ohjelmointikieltä.

Jurmu suosittelee Python-ohjelmoinnin kursseja kaikille, joita ohjelmointi kiinnostaa ja jotka kokevat tarvitsevansa sitä esimerkiksi työssään. Ohjelmointi kehittää ajattelun taitoja, ongelmanratkaisukykyä ja loogista päättelykykyä. Jurmu itse tekee työkseen testauksen automatisointia, jossa joitakin osia täytyy tehdä nimenomaan Pythonilla.

– Jos ajatellaan työpaikkoja, ei ole varsinaisia Python-ohjelmoijia, vaan se on usein osa työtä. Tekipä ohjelmointia millä kielellä tahansa, liittyy siihen aina tietynlaisen ajattelutavan osaaminen ja oikeiden asioiden huomiointi, mitä Python varmasti edesauttaa.

Ei lukemalla vaan tekemällä

Jurmua tietotekniikka kiehtoo siksi, että se kehittyy jatkuvasti. Perusasiat pysyvät samoina, mutta ala kehittyy ja tulee esimerkiksi uusia ohjelmointikieliä.

– Python-ohjelmointikielenkin versio on muuttunut jo useasti, joten opettajan täytyy pysyä perillä siitä ja huolehtia, että kurssiin tulee sellaista uutta, mitä ei ole aiemmin ollut. On tapahtunut jo nyt paljon muutoksia siitä, kun pidin ensimmäisen kurssini.

Yksi asia pysyy silti aina muuttumattomana.

– Ohjelmointia oppii vain tekemällä eikä kirjoja lukemalla tai kalvoja katselemalla, Jurmu toteaa.


Tampereen seudun työväenopisto tarjoaa lukuvuonna 2022–2023 opintopistekursseja kielten ainealueella saksassa, suomessa, englannissa ja tieto- ja viestintätekniikassa Python-ohjelmoinnissa.

Teksti: Anna-Katariina Maksimoff
Kuvat: Anna-Katariina Maksimoff
Jaa sosiaalisessa mediassa

Jätä kommentti