Kirjan päällä on noppa. Noppa symboloi opintopistekursseja.

Opintopistekurssit

Opintopistekurssit osaksi Tampereen seudun työväenopiston tarjontaa

Kansalaisopistojen opinnoissa on nyt mahdollisuus ansaita opintopisteitä, jotka viedään opintosuoritusmerkintänä Oma Opintopolku -palveluun. Opintosuoritusmerkintä on helppo tapa osoittaa vapaa-ajalla ja harrastuksissa hankittu osaaminen työnantajalle esimerkiksi työnhaussa, ja lisäksi suoritusmerkintöjä voi oppilaitoksen hyväksynnällä sisällyttää myös osaksi tutkintoa.

Opintosuorituksia voi kerätä suorittamalla kursseja ja osoittamalla niillä oma osaaminen tehtävillä ja aktiivisella läsnäololla. Kansalaisopistot kirjaavat suoritusmerkinnät Opintopolku-palveluun, jota myös toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut käyttävät. Opintopisteiden keräämisen mahdollistaminen pohjautuu osaamisperusteisuuteen, jossa keskeisessä roolissa ovat osaamisen itsearviointi, kehittäminen ja osoittaminen eli osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

Koulutuksen suoritustietojen tallentamisella tavoitellaan opiskelijan edun toteutumista tekemällä osaaminen näkyväksi. Koski-tietovarantoon tallennetut vapaan sivistystyön vapaatavoitteisten koulutusten tiedot ovat ensisijaisesti vain opiskelijan tarkasteltavissa Oma Opintopolku -palvelussa. Opiskelija voi palvelua käyttämällä ja omalla suostumuksella jakaa tietovarannossa olevaa koulutustietoa kolmansille osapuolille.

Kansalaisopistojen osaamisperusteisuuden kurssit on nimetty opintopistekursseiksi. Tampereen seudun työväenopistossa on tarjolla vuonna 2022 opintopistekursseja kielissä (suomi, englanti, saksa) ja tieto- ja viestintätekniikassa.

Mikä on opintopistekurssi?

 • Opintopistekurssi maksaa tavallisen kurssimaksun verran, eli opintopisteiden kerryttämisestä ei veloiteta lisämaksua.
 • Opintopistekurssilla on aina kurssikuvauksesta selviävät tavoitteet ja kriteerit, joiden perusteella osaamista arvioidaan. 
 • Kurssin laajuus ilmoitetaan opintopisteinä. Yksi opintopiste tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä, mikä vaatii itsenäistä työskentelyä läsnäolon lisäksi.
 • Opiskelija päättää kurssin alkaessa, haluaako hän kurssista virallisen opintopistemerkinnän. Kurssille voi osallistua ilman, että kurssista lisätään merkintä Omaan Opintopolkuun.
 • Kurssilla ei pidetä kokeita, vaan osaaminen osoitetaan tekemällä erilaisia tehtäviä kurssin aikana. Osaamisen osoittaminen edellyttää siis sitä, että kurssille osallistuu aktiivisesti.
 • Kurssi merkitään hyväksytyksi, jos kurssin aikana saavuttaa kaikki kurssitavoitteet. Merkinnät Omaan Opintopolkuun tehdään vasta, kun kurssi on päättynyt. Hylättyä merkintää ei kirjata palveluun.

Miten opintopisteitä voi hyödyntää?

 • Opintopisteitä voi hyödyntää työnhaussa, kuten hakemuksissa ja ansioluetteloissa osaamisen osoittamiseksi.
 • Oppilaitoksen hyväksynnällä opintopisteitä voi hyväksilukea myös tutkinnossa, esimerkiksi vapaavalintaisissa kieliopinnoissa.
 • Kansalaisopistojen opintopistekurssien suoritusmerkinnät taltioituvat Opintopolku-palveluun, joten oppilaitos näkee suoritukset palvelusta automaattisesti. Niistä ei siis tarvitse toimittaa erillistä todistusta.

Miten opintopistekurssille voi osallistua?

 1. Ilmoittaudu kurssille tavalliseen tapaan. Opiston asiakaspalvelu auttaa tarvittaessa ilmoittautumisessa ja maksamisessa, ja ainealueen suunnittelija kurssin sisällössä. 
 2. Ilmoittautuessa tai viimeistään kurssin alussa täytyy antaa suostumus tietojen käsittelyyn erillisellä lomakkeella, jotta opintopistemerkinnät voidaan kirjata Oma Opintopolku -palveluun. Opettajan kanssa voi keskustella vielä ensimmäisellä kerralla merkinnän suorittamiseen osallistumisesta.
 3. Osaamisen osoittaminen tapahtuu osana kurssin toimintaa, joten opintosuoritusmerkinnän saaminen vaatii aktiivista osallistumista kurssille. Tehtävät ovat kurssilla yhteisiä, mutta opettaja voi antaa tarvittaessa lisätehtäviä.
 4. Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty-arvosanoilla. Jos on tyytymätön arviointiin, voi asiasta keskustella kurssin opettajan kanssa.

Opintopistekurssit lukuvuonna 2022–2023 Tampereen seudun työväenopistossa

 • Python-ohjelmointi (3 op)
 • Continue your Finnish, A1 (3 op)
 • Englannin alkeet  (3 op)
 • Englanti sujuvaksi (3 op)
 • Saksan alkeet (3 op)
Opintopistekurssin tunnus. Valkoinen noppasymboli oranssilla taustalla.
Opintopistekurssin tunnistaa noppasymbolista.

Opintopistekurssien sisällöt ja tavoitteet

Voit tutustua Tampereen seudun työväenopiston osaamisperusteisiin kursseihin, niiden sisältöihin ja tavoitteisiin Opintopolku-palvelussa.

Tampereen seudun työväenopiston opintopistekurssit 2022–2023 Opintopolku-palvelussa

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/tyovaenopisto/opintopistekurssit

Päivitetty 27.1.2023