Hyppää sivuvalikkoon

Taiteen perusopetus työväenopistossa

Taiteen perusopetus tuo taiteen elämään

Lukuisat tutkimukset todistavat taiteen merkityksen osana ihmisen hyvinvointia. Taiteen kokeminen on yksilöllistä, samoin tekeminen. Taide on uuden etsimistä ja todellisuuden tuoretta tulkintaa. Kyse on itsensä löytämisestä, rohkeudesta olla oma itsensä ja tyydyttää synnynnäinen tarve luoda.

Ihminen tarvitsee elämyksiä kokeakseen elämän merkitykselliseksi, ja taide antaa siihen erinomaisen mahdollisuuden. Iloa, ihmettelyä, tekemistä, uteliaisuutta, onnistumista – taiteen perusopetus on tätä kaikkea ja paljon muuta.

Taiteen perusopetus on pitkäkestoista vapaa-ajalla tapahtuvaa ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Opetuksessa tuetaan oppilaita taiteen omaehtoiseen tekemiseen ja henkilökohtaiseen tulkintaan.

Työväenopistossa taiteen perusopetusta on tarjolla kuvataiteessa, käsityössä, sanataiteessa ja teatteritaiteessa. Ryhmät kokoontuvat noin kerran viikossa opiskellen luovasti eri ympäristöissä ja erilaisin menetelmin. Opintojen aikana toteutetaan muun muassa esityksiä ja näyttelyjä.

Opinnot perustuvat lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998).

Tutustu tarjontaamme ja hae mukaan!

"Opinnot luovat edellytyksiä myönteiselle suhteelle taiteen tekemiseen ja innostavat oppilasta oivalluksiin, mielikuvitukseen ja tekemisen iloon."

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/tyovaenopisto/taiteenperusopetus

Päivitetty 14.6.2023