Hyppää sivuvalikkoon

Taiteen perusopetus työväenopistossa

Taiteen perusopetus tuo taiteen elämään

Lukuisat tutkimukset todistavat taiteen merkityksen osana ihmisen hyvinvointia. Taiteen kokeminen on yksilöllistä, samoin tekeminen. Taide on uuden etsimistä ja todellisuuden tuoretta tulkintaa. Kyse on itsensä löytämisestä, rohkeudesta olla oma itsensä ja tyydyttää synnynnäinen tarve luoda.

Ihminen tarvitsee elämyksiä kokeakseen elämän merkitykselliseksi, ja taide antaa siihen erinomaisen mahdollisuuden. Taiteen opiskelu on iloa, ihmettelyä, tekemistä, uteliaisuutta, onnistumista!

Taiteen perusopetus on pitkäkestoista vapaa-ajalla tapahtuvaa ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Opetuksessa tuetaan oppilaita taiteen omaehtoiseen tekemiseen ja henkilökohtaiseen tulkintaan.

Työväenopistossa taiteen perusopetusta on tarjolla kuvataiteessa, käsityön taiteessa, sanataiteessa ja teatteritaiteessa. Ryhmät kokoontuvat noin kerran viikossa opiskellen luovasti eri ympäristöissä ja erilaisin menetelmin. Opintojen aikana toteutetaan muun muassa esityksiä ja näyttelyjä.

Opinnot perustuvat lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998).

Tutustu tarjontaamme ja hae mukaan!

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/tyovaenopisto/taiteenperusopetus

Päivitetty 24.6.2024