Hyppää sivuvalikkoon

Käsityön taiteen perusopetus aikuisille

Visuaalisia virikkeitä, oivaltamisen onnea ja omia ilmaisun polkuja

Tampereen seudun työväenopisto järjestää käsityön taiteen perusopetusta aikuisille laajan oppimäärän mukaan. Taiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuden tavoitteelliseen käsityön ja taiteen opiskeluun asiantuntijoiden ohjauksessa ja luo edellytyksiä elinikäiselle taiteen harjoittamiselle.

Käsityön taiteen perusopetuksen opintojen tavoitteena on kehittää opiskelijan ilmaisullisia valmiuksia, materiaalin ja tekniikan hallintaa sekä syventää aikuisen oppijan henkilökohtaista suhdetta käsityöhön, muotoiluun ja taiteeseen. Opinnot vahvistat myös käsityön, muotoilun ja teknologian osaamista, ja opinnoissa kehittyvä monilukutaito tukee opiskelijoiden kriittistä ajattelua.

Opintojen eteneminen syventää käsityötaitoja ideoinnissa, tavoitteellisessa suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa, joiden avulla syntyy ratkaisuja, tuotteita, teoksia ja palveluja elinympäristön haasteisiin. 

Käsityön taiteen perusopetuksen opintoja voi hyödyntää esimerkiksi työtä tukevana ammatillisena täydennyskoulutuksena tai ammatillisiin opintoihin, ja ne on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille aikuisille. Opiskelija saa opinnoista Opetushallituksen vahvistamien perusteiden mukaisen todistuksen.

Hakeminen käsityön taiteen opintoihin

Seuraava haku käsityön taiteen perusopetukseen järjestetään vuonna 2025. Opiskelijat valitaan opintoihin aina hakujärjestyksessä. Voit ilmoittautua perusopintoihin, jos olet kiinnostunut kädentaidoista ja oman ilmaisun kehittämisestä. Syventäviin opintoihin voit ilmoittautua, jos olet suorittanut taiteen perusopetuksen perusopinnot tai hallitset perusopintoja vastaavat tiedot ja taidot.

Voit myös ilmoittautua käynnissä oleviin ryhmiin, sillä kaikille vuosikursseille voidaan ottaa uusia opiskelijoita, jos heillä on aiempaa kokemusta tai osaamista kädentaidoista.

Opintoihin sisältyy lähiopetustunteja ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Opetustunnit pidetään lukuvuonna 2023–2024 maanantai- ja torstai-iltaisin Ylöjärvellä, ja lisäksi opetusta on muutamana lauantaipäivinä. Opetukseen osallistuminen edellyttää siis kiinnostuksen lisäksi myös ajallista sitoutumista tavoitteelliseen opiskeluun. Seuraavina lukuvuosina opetusta voi olla sekä Ylöjärvellä että Tampereella.

Materiaalit opiskelija hankkii pääsääntöisesti itse.

Opintojen rakenne

Laaja oppimäärä koostuu perusopinnoista 30 op (800 tuntia), joiden kesto on noin 4 vuotta, ja syventävistä opinnoista 19 op (500 tuntia) kestoltaan noin 2 vuotta.

Opinnot perustuvat Opetushallituksen antamiin taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Opintoja säätelee laki taiteen perusopetuksesta 633/1998.

Maksut

Aikuisten käsityön taiteen perusopetuksen lukuvuosimaksu vuonna 2023–2024 on 276 euroa (138 €/lukukausi).

Ulla Tujula
Lisätiedot, kysymykset opinnoista ja opintoihin hakemisesta Suunnittelijaopettaja
Puhelin:
050 390 4618

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected].

Kaikki käsityön taiteen perusopetuksen verkkonäyttelyt Peda.netissä

Käsityön taiteen perusopetuksen ryhmät järjestävät vuodessa useita näyttelyitä. Voit tutustua näyttelyihin kätevästi Peda.netin galleriassa.

 

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/tyovaenopisto/kasityontaiteenperusopetus

Päivitetty 5.4.2024