Hyppää sivuvalikkoon

Sanataiteen perusopetus lapsille ja nuorille

Kirjainpalikoita nurmikolla kirjan edessä.

Tarinoiden taikaa, sanasoppaa ja kirjameren kuohuja

Tampereen seudun työväenopisto järjestää taiteen perusopetusta sanataiteessa lapsille ja nuorille yleisen oppimäärän mukaan, ja opinnot on tarkoitettu 8–18-vuotiaille. 

Sanataiteen opetuksen lähtökohtia ovat ilo, leikki ja kokemuksellisuus, ja sanataidekasvatuksen tärkein tavoite on rohkaista oppilaita käyttämään mielikuvitustaan ja kokeilemaan kielellisen ilmaisun keinoja. Tasolta toiselle etenevä opetus kattaa monipuolisesti erilaisia sanankäytön muotoja tarinan kerronnasta laajoihin tekstikokonaisuuksiin.

Sanataiteen opinnoissa oppilaat keksivät omia kertomuksia, rakentavat henkilöhahmoja ja sommittelevat tapahtumapaikkoja. Tunnilla tutustutaan kirjoihin ja kirjallisuuden lajeihin, runoillaan, kuvitetaan, esitetään ja harjoitellaan mielikuvituksen käyttöä. Opinnot luovat oppilaille kannustavan vertaisryhmän ja harrastusyhteisön, jossa tutustutaan yhdessä sanataiteen eri puoliin. Omia ja muiden tekstejä opitaan arvioimaan kannustavasti.  

Sanataiteessa jokainen oppilas voikin löytää itselleen sopivia ilmaisumuotoja, oli sitten kiinnostunut kauhutarinoista, lavarunoudesta, sarjakuvista, pelikäsikirjoittamisesta tai fantasiamaailmoista. Kirjoittamisharrastus ei edellytä suuren välinemäärän hankkimista. Kynä ja paperi riittävät. 

Aloitettuaan opintonsa oppilaalla on oikeus koko oppimäärän suorittamiseen 18-vuotiaaksi asti. Sanataiteen perusopetusta muualla opiskelleet otetaan opintojaan vastaaviin ryhmiin. Opinnoista on esitettävä todistus. 

Hakeminen sanataiteen perusopetukseen 2024

Haku taiteen perusopetukseen sanataiteessa järjestetään 1.–31.5.2024 Sanataideryhmiin ilmoittaudutaan lukuvuodeksi kerrallaan ikäryhmän mukaan. Uudet oppilaat otetaan hakujärjestyksessä vapaille paikoille.

Ilmoittaudu hakukurssille ryhmäkuvausten jälkeen näkyvistä linkeistä.

Työväenopisto tiedottaa oppilaspaikan saamisesta kesäkuun aikana. Sanataidekoulussa jo mukana oleville lähetetään erillinen ohje opiskelupaikan vahvistamisesta myös kesäkuussa.

Sanataideryhmä Vipinä 8–10-vuotiaat, 2.–4.-luokkalaiset

Vipinässä lähdetään seikkailulle tarinoiden maailmaan. Millaisia taianomaisia paikkoja ja otuksia sinun mielikuvituksessasi piileskelee? Sanataideryhmässä tarinoidaan, runoillaan, kirjoitetaan, kuullaan vinkkejä jännittävistä kirjoista, kuvitetaan omia tekstejä ja tutustutaan kirjallisuuden lajeihin yhteisen toiminnan ja leikin kautta.

Sanataideryhmä Sihinä 9–10-vuotiaat, 3.–4.-luokkalaiset

Sihinässä innostutaan tarinoiden ja mielikuvituksen maailmoista. Omiin teksteihin keksitään hauskoja hahmoja, koukuttavia käänteitä ja raikuvia riimejä. Millainen on kumma kummituskartano tai ennen tutkimaton taikamaailma?

Sanataideryhmä Rapina 10–13-vuotiaat, 4.–6.-luokkalaiset

Rapinassa jatketaan tarinankertojan taitojen kehittämistä, leikitään  kielellä, kirjoitetaan monipuolisesti erilaisia tekstejä ja  inspiroidutaan hyvistä kirjoista. Tutkitaan yhdessä, kuinka syntyvät esimerkiksi kuunnelmat, myyttiset tarinat ja kuvarunot! Sanataide sopii kaikille luovasta kirjoittamisesta innostuneille.

Opintojen rakenne

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista 300 t ja teemaopinnoista 200 t. Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia.

Sanataiteen yhteiset opinnot kestävät kuusi lukuvuotta. Opetusta on kerran viikossa 2–3 t kerrallaan. Teemaopinnot kestävät kaksi lukuvuotta viikoittaisia opintoja 2–3 t/vk. Lisäksi teemaopintoihin kuuluu lyhyitä vapaasti valittavia opintokokonaisuuksia, joita voi osittain suorittaa jo yhteisten opintojen kuluessa.

Maksut

Sanataiteen perusopetuksen lukuvuosimaksu on 120–158 euroa lukuvuonna 2024–2025. Maksu jaetaan syys- ja kevätlukukaudelle.

Kristiina Kestinen
Lisätiedot, kysymykset opinnoista ja opintoihin hakemisesta Koulutussuunnittelija
Puhelin:
040 806 2369

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected].

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/tyovaenopisto/sanataiteenperusopetus

Päivitetty 30.4.2024