Hyppää sivuvalikkoon

Teatteritaiteen perusopetus lapsille ja nuorille

Sampolan juhlasalin näyttämö ja esirippu. Etualalla portaita.

Hyppää esiintymisen ja tarinoiden maailmaan

Tampereen seudun työväenopisto järjestää teatteritaiteen perusopetusta lapsille ja nuorille yleisen oppimäärän mukaan. Tasolta toiselle etenevä opetus on suunnattu 9–17-vuotiaille, ja oppilaan opinto-oikeus on voimassa 18-vuotiaaksi saakka.

Teatteri on taidemuoto, jossa yhdistyvät eri taiteenalat. Teatteritaidetta opiskellaan ja ilmaistaan muun muassa esiintyjyyden, näyttelijäntaiteen, käsikirjoittamisen, esitysdramaturgian, äänen, liikkeen, ohjaajantaiteen ja visuaalisuuden (puvut, lavastus, maskeeraus) kautta. Opinnoissa painottuvatkin monitaiteisuus, taiteidenvälisyys ja teatteri-ilmaisu eri ympäristöissä sekä vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja läsnäolon merkitys.

Teatteritaiteen perusopetuksen opinnoissa kokeillaan innostutaan ympäröivästä maailmasta, syvennytään tarinoihin ja pidetään hauskaa!  

Huoltajat saavat tietoa opintojen käytännön asioista kirjeitse 1–3 kertaa lukuvuodessa, ja heidät kutsutaan myös seuraamaan oppilaiden demoesityksiä. Ryhmän mennessä katsomaan ammattiteatterin esitystä huoltajilla on mahdollisuus tulla mukaan.

Hakeminen teatteritaiteen perusopetukseen

Vuoden 2024 hakuaika teatteritaiteen perusopetukseen alkaa toukokuussa. 

Teatteritaiteen yleisen oppimäärän mukaista perusopetusta annetaan työväenopistossa kolmelle ikäryhmälle. Ryhmät jatkavat edellisiltä kausilta, mutta vapaille paikoille otetaan uusia oppilaita.

Teatteritaiteen perusopetusta muualla opiskelleet otetaan opintojaan vastaaviin ryhmiin, mutta opinnoista on esitettävä todistus.

Opintojen rakenne

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista 300 t ja teemaopinnoista 200 t. Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia.

Teatteritaiteen yhteiset opinnot kestävät viisi lukuvuotta, jolloin opiskelua kertyy viikoittain 2–3 oppituntia. Opetusviikkoja on syyslukukaudella 12 ja kevätlukukaudella 13.

Teemaopinnot kestävät kaksi lukuvuotta, jolloin opiskelua on viikoittain kolme oppituntia. Lisäksi teemaopintoihin kuuluu opintokokonaisuus, jonka osia voi suorittaa vapaasti koko opintojen ajan.

Maksut

Teatteritaiteen perusopetuksen lukuvuosimaksu on 118–148 euroa ikäryhmästä riippuen lukuvuonna 2023–2024. Maksu maksetaan kahdessa erässä: ennen syys- ja kevätlukukausien alkamista.

Marjo Rautiola
Lisätiedot, kysymykset opinnoista ja opintoihin hakemisesta Koulutussuunnittelija
Puhelin:
050 390 4601

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected].

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/tyovaenopisto/teatteritaiteenperusopetus

Päivitetty 5.4.2024