Hyppää sivuvalikkoon

Kuvataiteen perusopetus lapsille ja nuorille

Keiju graafisessa teoksessa.

Luovuuden ja mielikuvituksen visuaalisia seikkailuja

Tampereen seudun työväenopiston kuvataidekoulu Sara Hildén -akatemia järjestää kuvataiteen perusopetusta lapsille ja nuorille laajan oppimäärän mukaan. Kuvataiteen perusopetus antaa oppilaille valmiuksia ilmaista itseään kuvallisesti ja kehittää mielikuvitusta, vivahteiden tajua sekä auttaa näkemään ongelmien monet ratkaisumahdollisuudet. Opinnot kehittävät myös luovaa ongelmanratkaisukykyä sekä ekologista ja esteettistä asennoitumista.

Opiskelun tavoitteena on pitkäkestoisen opiskelumotivaation ja harrastuksen syntyminen, mikä antaa myös hyvän pohjan kuvataiteen ammatillisille opinnoille. Opinnot tukevat lapsen ja nuoren kasvua, itsetuntemuksen kehittymistä ja kulttuurista osaamista.

Leikin, kokeilun ja monipuolisen työskentelyn avulla oppilaan visuaalinen havainnointitaito, ajattelu, ilmaisu ja tulkinnan taidot kehittyvät. Työskentelyssä etsitään yhteyksiä lapsen tai nuoren omien kuvakulttuurien ja muun visuaalisen kulttuurin välille.

Aluksi opinnoissa työskennellään monipuolisesti eri tekniikoin. Noin 10-vuotiaana oppilas voi kokeilla animaatiota ja valokuvausta sekä painottaa opintojaan haluamallaan tavalla. 13-vuotiaasta alkaen oppilas valitsee puoleksi vuodeksi kerrallaan työpajan oman kiinnostuksensa mukaan. Opintojen päätteeksi noin 16-vuotiaana oppilas tekee päättötyön itse valitsemastaan aiheesta.

Opiskelu tapahtuu iltapäivisin ja iltaisin kerran viikossa.

Hakeminen lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetukseen

Seuraava haku lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetukseen on toukokuussa 2024. Hakuohjeet julkaistaan tällä sivulla kevään aikana.

Opintojen rakenne

Sara Hildén -akatemian opetustilat sijaitsevat Koivistonkylässä osoitteessa Koivistontie 31, 33820 Tampere.

Perusopinnot

Perusopinnot on tarkoitettu 7–14-vuotiaille lapsille ja nuorille, ja ne kestävät kuusi vuotta. Perusopintojen kokonaislaajuus on 800 tuntia. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa.

Aluksi opinnot ovat leikinomaista tutustumista kuvalliseen työskentelyyn ja kuvataiteellisen ilmaisun eri muotoihin. 10–12-vuotiaana oppilas valitsee vuosittain opinnoilleen painotuksen, jotka ovat: kaksiulotteinen työskentely (piirustus, maalaus, grafiikka, tekstiili, sarjakuva), kolmiulotteinen työskentely (muovailu, rakentelu, muotoilu, arkkitehtuurin alkeet) tai mediataide (valokuva, liikkuva kuva). 13–14-vuotiaiden opinnot sisältävät lukuvuosittain kaksi valinnaista työpajaa. Oppilas kokoaa työskentelystään portfoliota perusopintojen ajan. Perusopintojen päätteeksi oppilas saa todistuksen.

Syventävät opinnot

Syventävät opinnot sisältävät valinnaisia työpajoja lukukausittain. Valittavia työpajoja ovat: piirustus, maalaus, sarjakuva, grafiikka ja tekstiili, arkkitehtuuri, keramiikka, valokuvaus ja liikkuva kuva sekä kaikille yhteinen nykytaidetyöpaja. Syventävien opintojen laajuus on 500 tuntia.

Syventävien opintojen aikana tai päätteeksi oppilas tekee lopputyön ja siihen liittyvän portfolion valitsemaltaan kuvataiteen osa-alueelta.

Syventävien opintojen päättötodistus on samalla todistus koko visuaalisten taiteiden perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.

Opetuspäivät

Lasten ja nuorten opetus tapahtuu maanantaista torstaihin.

  • 1. vuosikurssin opetus mato klo 18.0019.30
  • 2. vuosikurssin opetus mato klo 16.0017.30
  • 3.5. vuosikurssin opetus mato klo 15.3017.30
  • 6.11. vuosikurssin opetus mato klo 18.0020.15

Maksut

Kuvataiteen perusopetuksen lukuvuosimaksut vaihtelevat oppilaan iän ja opintojen mukaan. Lukuvuonna 2023–2024 lukuvuosimaksu on 248–374 euroa. Maksu jaetaan syys- ja kevätlukukaudelle.

Jos Sara Hildén -akatemian oppilas ei tule kurssille tai keskeyttää osallistumisensa ennen kolmatta kokoontumiskertaa kurssin alkamisesta, kurssimaksusta veloitetaan 20 euroa. Muutoin kurssista veloitetaan koko kurssimaksu.

Lisätiedot

Hakuun ja opetussisältöihin liittyvissä kysymyksissä auttavat opistosihteeri ja kuvataidekoulun apulaisrehtori.

Aila Lemmetty
Opistosihteeri
Puhelin:
040 806 3582
Heidi Saramäki
Apulaisrehtori
Puhelin:
040 806 3583

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected].

Päivitetty 5.4.2024