Keiju graafisessa teoksessa.

Kuvataiteen perusopetus lapsille ja nuorille

Kuvataiteen perusopetus tarjoaa pitkäkestoisen, monipuolisen reitin kuvataiteen maailmaan


Kuvataiteen perusopetus antaa oppilaille valmiuksia ilmaista itseään kuvallisesti ja kehittää mielikuvitusta, vivahteiden tajua sekä auttaa näkemään ongelmien monet ratkaisumahdollisuudet. Opinnot kehittävät myös luovaa ongelmanratkaisukykyä sekä ekologista ja esteettistä asennoitumista.

Opiskelun tavoitteena on pitkäkestoisen opiskelumotivaation ja harrastuksen syntyminen, mikä antaa myös hyvän pohjan kuvataiteen ammatillisille opinnoille. Opinnot tukevat lapsen ja nuoren kasvua, itsetuntemuksen kehittymistä ja kulttuurista osaamista.

Leikin, kokeilun ja monipuolisen työskentelyn avulla oppilaan visuaalinen havainnointitaito, ajattelu, ilmaisu ja tulkinnan taidot kehittyvät.  Työskentelyssä etsitään yhteyksiä lapsen tai nuoren omien kuvakulttuurien ja muun visuaalisen kulttuurin välille.

Opiskelu tapahtuu iltapäivisin ja iltaisin kerran viikossa. Kuvataidekoulussa piirretään, maalataan, muovaillaan, rakennellaan, kokeillaan grafiikkaa ja arkkitehtuurin alkeita.

Aluksi työskennellään monipuolisesti eri tekniikoin. Noin 10-vuotiaana oppilas voi kokeilla animaatiota ja valokuvausta sekä painottaa opintojaan haluamallaan tavalla.

13-vuotiaasta alkaen oppilas valitsee puoleksi vuodeksi kerrallaan työpajan oman kiinnostuksensa mukaan. Opintojen päätteeksi noin 16-vuotiaana oppilas tekee päättötyön itse valitsemastaan aiheesta.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen (Laki 633/1998). Koulun laajan oppimäärän mukainen uusin opetussuunnitelma on hyväksytty Tampereen sivistys- ja kulttuurilautaakunnassa 7.6.2018. 

Oppilaat kertovat


"Kuvataide on hienoa ja kiinnostavaa."
Miika, 11

"Olen saanut taideharrastuksestani lisää inspiraatiota."
Kerttu, 12

"Mukavinta kuviksessa: kehittyminen, kaverit, luovuus."
Iida, 14

Opintojen rakenne


Perusopinnot

Perusopinnot on tarkoitettu 7–14-vuotiaille lapsille ja nuorille, ja ne kestävät kuusi vuotta. Perusopintojen kokonaislaajuus on 800 tuntia. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa.

Aluksi opinnot ovat leikinomaista tutustumista kuvalliseen työskentelyyn ja kuvataiteellisen ilmaisun eri muotoihin. 10–12-vuotiaana oppilas valitsee vuosittain opinnoilleen painotuksen, jotka ovat: kaksiulotteinen työskentely (piirustus, maalaus, grafiikka, tekstiili, sarjakuva), kolmiulotteinen työskentely (muovailu, rakentelu, muotoilu, arkkitehtuurin alkeet) tai mediataide (valokuva, liikkuva kuva). 13–14-vuotiaiden opinnot sisältävät lukuvuosittain kaksi valinnaista työpajaa. Oppilas kokoaa työskentelystään portfoliota perusopintojen ajan. Perusopintojen päätteeksi oppilas saa todistuksen.

Syventävät opinnot

Syventävät opinnot sisältävät valinnaisia työpajoja lukukausittain. Valittavia työpajoja ovat: piirustus, maalaus, sarjakuva, grafiikka ja tekstiili, arkkitehtuuri, keramiikka, valokuvaus ja liikkuva kuva sekä kaikille yhteinen nykytaidetyöpaja. Opinnot sijoittuvat iltaan klo 18.15–20.15. Syventävien opintojen laajuus on 500 tuntia.

Syventävien opintojen aikana tai päätteeksi oppilas tekee lopputyön ja siihen liittyvän portfolion valitsemaltaan kuvataiteen osa-alueelta.

Syventävien opintojen päättötodistus on samalla todistus koko visuaalisten taiteiden perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta.

Maksut


Kuvataiteen perusopetuksen lukukausimaksut vaihtelevat oppilaan iän ja opintojen mukaan. Lukuvuonna 2022–2023 lukukausimaksut ovat 120–181 euroa.

Haku lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetukseen

Lasten ja nuorten haku kuvataiteen perusopetukseen on käynnissä 1.–31.5.2023. Hakulomake avautuu 1.5.

Päivitetty 24.1.2023