Hyppää sivuvalikkoon

Kuvataiteen perusopetus aikuisille

Kehity taiteen tekijänä ja löydä vahvuutesi

Tampereen seudun työväenopiston kuvataidekoulu Sara Hildén -akatemia järjestää kuvataiteen perusopetusta aikuisille laajan oppimäärän mukaan. Opinnot syventävät aikuisen henkilökohtaista suhdetta kuvataiteeseen sekä tukevat hänen identiteettiään taiteen tekijänä.

Kuvataiteen perusopetus aikuisille on yhteensä kuusi lukuvuotta kestävä, monipuolinen, laaja-alainen opintokokonaisuus.

Kuvataiteen perusopetus aikuisille tarjoaa

  • Monipuolisen ja laaja-alaisen opintokokonaisuuden sekä laadukasta opetusta paikallisten ja vierailevien taiteilija-opettajien ohjaamana
  • Jatkuvuutta – opetus etenee vuosittain tasolta toiselle
  • Taitoja ja tietoja: taitoja omaan kuvalliseen työskentelyyn, sanoja ja käsitteitä kuvataiteesta keskusteluun

Tavoitteena on saavuttaa laaja näkemys kuvataiteen eri alueista, taidehistoriasta ja tämän päivän ilmiöistä. Opetus antaa valmiudet omaan kuvalliseen tuottamiseen joko syvällisenä harrastuksena tai valmennuksena ammatillisiin opintoihin.

Neljä vuotta kestävissä perusopinnoissa tutustutaan yleisimpiin kuvataiteellisiin menetelmiin ja kehitetään omaa kuvailmaisua. Kahden vuoden mittaisissa syventävissä opinnoissa on mahdollisuus suuntautua oman kiinnostuksen mukaan.

Opiskelu tapahtuu perjantai-iltaisin, ja lisäksi on viikonloppukursseja ja itsenäistä työskentelyä. Lukukausimaksun lisäksi opintojen edetessä jonkin verran omia materiaalihankintoja.

Aikuisten kuvataiteen perusopetus alkoi Tampereella syksyllä 2003. Opetus pohjautuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998.

Hakeminen aikuisten kuvataiteen perusopetukseen

Seuraava haku aikuisten kuvataiteen perusopintoihin järjestetään toukokuussa 2024. Hakuohjeet julkaistaan tällä sivulla kevään aikana. 

Aikuisopiskelijat valitaan opintoihin ennakkotehtävän, aiempien opintojen ja näytetöiden perusteella.

Muualla taiteen perusopetuksen opintoja suorittaneet voivat tiedustella mahdollisesti vapautuiva paikkoja osoitteesta [email protected].

Opintojen rakenne

Sara Hildén -akatemian opetustilat sijaitsevat Koivistonkylässä osoitteessa Koivistontie 31, 33820 Tampere.

Aikuisten kuvataiteen perusopinnoissa tutkitaan ihmisenä olemista, luontoa ja kulttuuria kuvataiteen keinoin. Opintoihin sisältyy sekä perinteisiin tukeutuvaa ja tekniikkalähtöistä työskentelyä että kokeilevaa sisältölähtöistä irrottelua.  

Valokuvaus, liikkuva kuva ja monitaideprojekti kuuluvat opetusohjelmaan, samoin tila- ja ympäristötaide sekä monitaideprojekti. Lopputyössä opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oman työnsä julkiseen näyttelyyn.

Opinnot perustuvat Opetushallituksen antamiin taiteen perusopetuksen kuvataiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Opintoja säätelee Laki taiteen perusopetuksesta 633/1998.

Laaja oppimäärä koostuu perusopinnoista (800 tuntia, kesto on noin 4 vuotta) ja syventävistä opinnoista (500 tuntia, kesto noin 2 vuotta). Opinnoista annetaan Opetushallituksen vahvistamien perusteiden mukainen todistus. Opinnot on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille.

Opintoihin sisältyy lähiopetustunteja ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Opetustunnit pidetään perjantai-iltaisin Tampereella Sara Hildén -akatemian tiloissa Koivistonkylässä, ja lisäksi lukuvuodessa on 4–5 opiskeluviikonloppua. Opetukseen osallistuminen edellyttää siis kiinnostuksen lisäksi myös ajallista sitoutumista tavoitteelliseen opiskeluun. Lukukausimaksu kattaa opetuksen ja suurimman osan materiaaleista.

Maksut

Aikuisten kuvataiteen perusopetuksen lukukausimaksu lukuvuonna 2021–2022 on 189 euroa. Lukukausimaksu sisältää kursseilla käytettävät perustarvikkeet.

Lisätiedot

Lisätietoja hakemisesta ja opintojen sisällöistä saat sähköpostitse osoitteesta [email protected] tai vastaavalta kuvataideopettajalta, opistosihteeriltä ja apulaisrehtorilta.

Kukka-Maaria Koskinen
Kuvataideopettaja
Puhelin:
041 730 8983

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected].

Aila Lemmetty
Opistosihteeri
Puhelin:
040 806 3582

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected].

Heidi Saramäki
Apulaisrehtori
Puhelin:
040 806 3583

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected].

Päivitetty 5.4.2024