Kuvataiteen perusopetus aikuisille

Kuvataiteen perusopetus aikuisille syventää aikuisen henkilökohtaista suhdetta kuvataiteeseen sekä tukee hänen identiteettiään taiteen tekijänä


Kuvataiteen perusopetus aikuisille on yhteensä kuusi lukuvuotta kestävä, monipuolinen, laaja-alainen opintokokonaisuus. Opetus pohjautuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998.

Aikuisten kuvataiteen perusopetus alkoi Tampereella syksyllä 2003. Määrällisesti ja sisällöllisesti se vastaa opetushallituksen hyväksymiä kuvataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusteita.

Kuvataiteen perusopetus aikuisille tarjoaa:

  • Monipuolisen ja laaja-alaisen opintokokonaisuuden sekä laadukasta opetusta paikallisten ja vierailevien taiteilija-opettajien ohjaamana
  • Jatkuvuutta – opetus etenee vuosittain tasolta toiselle
  • Taitoja ja tietoja: taitoja omaan kuvalliseen työskentelyyn, sanoja ja käsitteitä kuvataiteesta keskusteluun

Tavoitteena on saavuttaa laaja näkemys kuvataiteen eri alueista, taidehistoriasta ja tämän päivän ilmiöistä. Opetus antaa valmiudet omaan kuvalliseen tuottamiseen joko syvällisenä harrastuksena tai valmennuksena ammatillisiin opintoihin.

Perusopinnoissa tutustutaan yleisimpiin kuvataiteellisiin menetelmiin ja kehitetään omaa kuvailmaisua. Perusopinnot kestävä neljä lukuvuotta.

Syventävissä opinnoissa on mahdollisuus suuntautua oman kiinnostuksen mukaan. Syventävät opinnot kestävät kaksi lukuvuotta.

Opiskelu tapahtuu perjantai-iltaisin, ja lisäksi on viikonloppukursseja ja itsenäistä työskentelyä. Lukukausimaksun lisäksi opintojen edetessä jonkin verran omia materiaalihankintoja.

Taiteen perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2018 opintonsa aloittavalle ryhmälle, muut jatkavat vanhan opetussuunnitelman mukaan. Lukuvuonna opinnoissa on kolme ryhmää: perusopinnoissa yksi aloittava ryhmä ja syventävissä kaksi ryhmää.

Muualla suoritetut opinnot


Muualla taiteen perusopetuksen opintoja suorittaneet voivat tiedustella mahdollisesti vapautuiva paikkoja osoitteesta [email protected].

Opiskelijat kertovat


"Haasteellista, mutta ihanaa!"

"Huippuopet!"

"Olen 'hurahtanut' keramiikkaan!" 

"Etukäteen jo harmittaa, kun joskus loppuu."

Opintojen rakenne


Aikuisten kuvataiteen perusopinnoissa tutkitaan ihmisenä olemista, luontoa ja kulttuuria kuvataiteen keinoin. Opintoihin sisältyy sekä perinteisiin tukeutuvaa ja tekniikkalähtöistä työskentelyä että kokeilevaa sisältölähtöistä irrottelua.  

Valokuvaus, liikkuva kuva ja monitaideprojekti kuuluvat opetusohjelmaan, samoin tila- ja ympäristötaide sekä monitaideprojekti. Lopputyössä opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oman työnsä julkiseen näyttelyyn.

Opinnot perustuvat Opetushallituksen antamiin taiteen perusopetuksen kuvataiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Opintoja säätelee Laki taiteen perusopetuksesta 633/1998.

Laaja oppimäärä koostuu perusopinnoista (800 tuntia, kesto on noin 4 vuotta) ja syventävistä opinnoista (500 tuntia, kesto noin 2 vuotta). Opinnoista annetaan Opetushallituksen vahvistamien perusteiden mukainen todistus. Opinnot on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille.

Opintoihin sisältyy lähiopetustunteja ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Opetustunnit pidetään perjantai-iltaisin Tampereella Sara Hildén -akatemian tiloissa Koivistonkylässä, ja lisäksi lukuvuodessa on 4–5 opiskeluviikonloppua. Opetukseen osallistuminen edellyttää siis kiinnostuksen lisäksi myös ajallista sitoutumista tavoitteelliseen opiskeluun. Lukukausimaksu kattaa opetuksen ja suurimman osan materiaaleista.

Maksut


Aikuisten kuvataiteen perusopetuksen lukukausimaksu lukuvuonna 2021–2022 on 189 euroa. Lukukausimaksu sisältää kursseilla käytettävät perustarvikkeet.

Haku aikuisten kuvataiteen perusopetukseen

Seuraava haku aikuisten kuvataiteen perusopetukseen järjestetään keväällä 2024.

Päivitetty 24.1.2023