Kaupungin päivitetty digitiekartta ohjaa tulevien vuosien ICT-kehittämistä

Tampereen kaupungin digitiekartta vuosille 2025–2028 on valmistunut. Digitiekartta esittelee kokonaiskuvaa kaupungin ICT-kehittämisen tilasta ja teemoista.

Tampereen kaupunki on päivittänyt digitiekarttaansa vuosille 2025–2028. Digikehittämisen tiekartta on vuosittain päivittyvä dokumentti, joka kattaa koko kaupungin digikehittämistä koskevat seuraavan neljän vuoden suunnitelmat. Digitiekartta toimii kattavana kuvauksena kaupungin digitalisaation nykytilasta ja tavoitteista tuleville vuosille.
Digitiekartalle on koottu sekä koko kaupungin kattavia että yksittäisten palvelualueiden omia ICT-kehittämisen teemoja. 

– Suuren kaupungin kaltaisessa monialaorganisaatiossa on paljon kehityshankkeita, ja niillä on usein rajapintoja yli palvelualuerajojen. Tiekartta tarjoaa kaupungille ja sen sidosryhmille näkymän kehittämisen kokonaisuuteen useamman vuoden perspektiivillä, digitalisaatio ja tietohallinto -ryhmän johtaja Maria Nikkilä kertoo.

Päivitetyn digitiekartan kehittämisteemoilla kaupunki aikoo tehostaa ja parantaa palveluidensa vaikuttavuutta. Digitiekartta yhdistää toimintaympäristössä tunnistetut muutokset niihin toimenpiteisiin, joilla kaupungin palveluista rakennetaan asiakaslähtöisiä ja ennakoivia.

– Viime vuoden digitiekartan julkistus sai paljon huomiota kaupungin ulkopuolella. Se motivoi tekemään entistä parempaa suunnittelua, Nikkilä toteaa.

Alustavan arvion mukaan Tampereen kaupunki panostaa digikehittämiseen yhteensä noin 48 miljoonaa euroa vuosina 2025–2028. Tästä summasta 21 miljoonaa euroa varataan hyötyperusteiseen digikehittämiseen eli uusiin ICT-ratkaisuihin, joilla kaupunki parantaa palveluitaan ja kehittää toimintaansa. Kaupunginvaltuusto kuitenkin päättää vuosittain kaupungin talousarviosta ja sen osana myös digikehittämisen määrärahoista.

Lisätietoja

Maria Nikkilä
Johtaja
Teksti: Emilia Narmio
Kuvat: Laura Vanzo, Visit Tampere
Jaa sosiaalisessa mediassa