Tampere johtaa Eurooppa-tasoista eettiseen tekoälyn hallintaan ja edistämiseen keskittyvää AI4Citizens -projektia

Tampereen kaupungin vetämä AI4Citizens -projekti käynnistyi viime viikolla Tampereella järjestetyn, kaupunkeja yhteen kokoavan oppimisvierailun yhteydessä. Nelipäiväisen vierailun aikana luotiin edellytyksiä tulevalle yhteistyölle ja käytiin monipuolisia keskusteluita ja pohdintoja tekoälyn edistämisen tiimoilta – eettisesti ja ihmislähtöisesti.
AI4Citizens-projektiin kuuluvia henkilöitä seisoo ja katsoo kameraan.
Tiiviiden seminaaripäivien rinnalla kumppaneille esiteltiin Tamperetta ja sen luontoa, sekä tutustuttiin suomalaiseen kulttuuriin.

Tampereella käynnistyi Interreg Europe -rahoitusohjelman rahoittama AI4Citizens -projekti, jossa Tampere yhdessä Helsingin, Amsterdamin, Riian, Bacaun, Bukarestin ja Piemonten kanssa keskittyy tekoälyn mahdollisuuksiin ja haasteisiin julkisella sektorilla. Projekti kestää kokonaisuudessaan neljä vuotta.

Tekoäly luo valtavia mahdollisuuksia kehittää ja parantaa julkisen sektorin palveluita ja lisätä hallinnon tehokkuutta. Tekoäly tuo kuitenkin mukanaan myös riskejä ja haasteita niin paikalliselle, kuin alueelliselle hallinnolle. Haasteet voivat liittyä niin turvallisuuteen, eettisyyteen, luottamukseen kuin sääntelyyn. Kaupungeilla ja muilla hallinnollisilla alueilla on tärkeä rooli siinä, että koko yhteiskunta on mukana muutoksessa.

AI4Citizens -projektissa kumppanit tutustuvat toistensa hyviin käytäntöihin ja kehittävät uusia ratkaisuja alueiden välisen tiedonvaihdon, oppimisen ja yhteiskehittämisen kautta. Projekti pyrkii auttamaan paikallisia ja alueellisia päättäjiä parantamaan ja luomaan erilaisia toimintamalleja ja pelisääntöjä, jotka mahdollistavat turvallisen ja eettisen tekoälyn käytön julkisella sektorilla. Uuden oppiminen on keskeisessä roolissa – niin projektiryhmän, kaupunkiorganisaatioiden kuin asukkaidenkin osalta. Projektissa alueiden välinen oppimisprosessi perustuu tekoälyn hallintamalleihin ja niiden keskeisiin elementteihin niin haasteiden kuin mahdollisuuksien näkökulmista.

Yhdessä saamme aikaan paljon

Tampereella järjestetty avajaisseminaari ja ensimmäinen oppimisvierailu loivat pohjan alueiden väliselle yhteistyölle ja oppimisprosessille. Oppimisvierailun aikana kumppaneille esiteltiin mm. Euroopan unionin tekoälysäädöksen (AI Act) vaikutuksia julkisen sektorin toimintaan tekoälyn saralla. Lisäksi vierailun aikana kuultiin kumppaniyritysten esittelyjä tekoälyn hyödyntämisestä.

Projektipäällikkö Aino-Maija Vaskelaisen mielestä viikko ylitti monelta osin odotukset.

– Tampereen viikko loi hienon pohjan tulevaisuuden yhteistyölle. Oli hienoa päästä tutustumaan kaikkiin mukana oleviin kaupunkeihin, käydä keskustelua yhteisistä teemoista, sekä oppia millaisiin asioihin eri kaupungit ovat tekoälyn tiimoilta tarttuneet. Erilaisten kokeiluiden, kokemusten ja alueellisten painopisteiden yhdistäminen kokonaisuudeksi ja erityisesti muilta oppiminen tulee olemaan tämän projektin suurinta antia - mahtavaa että tällaista yhteistyötä päästään tekemään. Tekoäly on aiheena niin laaja ja merkittävä, ettei mikään kaupunki pysty yksin tekemään kaikkea, Vaskelainen toteaa.

Tampereella järjestetyn avajaisseminaarin ja oppimisvierailun jälkeen projekti jatkuu syksyllä Bacaun ja Piemonten oppimisvierailuilla. Samanaikaisesti Tampereen kaupunki jatkaa oman aihealueensa edistämistä tekoälyn hallintamallin tiimoilta.

Lisätietoja

Aino-Maija Vaskelainen
Projektipäällikkö
Puhelin:
040 577 3261
Teksti: Niko Juppi
Kuvat: Esa Kokkonen
Jaa sosiaalisessa mediassa