Tampereen kaupunki linjasi eettiset periaatteet tekoälyn käytölle

Tampereen kaupunki linjasi tekoälyn käytölle eettiset periaatteet, jotka ohjaavat tekoälyjärjestelmien käyttöä ja niihin liittyvän toiminnan suunnittelua, arviointia ja valvontaa. Tekoälyn eettiset periaatteet syntyivät sekä kaupungin sisäisten työryhmien, vuonna 2023 järjestettyjen etiikkatyöpajojen sekä kuntalaiskyselyn perusteella.
Koira katsoo naisen kädessä olevaa kännykkää
Tampereen kaupungin tekoälyn eettiset periaatteet seuraavat yhtenäistä linjaa kansallisten ja Eurooppaa koskevien tekoälyn säädösten kanssa.

Tekoäly on yhä tärkeämpi osa Tampereen kaupungin toimintaa ja palveluita. Kaupunki hyödyntää tekoälyä vastuullisesti muun muassa kaupunkisuunnittelussa ja hallinnon työskentelyn tehostamisessa. Tampereen kaupunki on valmistellut viime vuoden aikana tekoälyn eettiset periaatteet, jotta kaupunki voisi huomioida tekoälyyn liittyvät eettiset haasteet ja riskit. Eettiset periaatteet on valmisteltu tekoälyjärjestelmien käyttöön ottamisen ja käytön tueksi, jotta toiminnan suunnittelu, arviointi ja valvonta olisi helpompaa. 

Kaupunki edistää toiminnassaan vastuullista tekoälyn käyttöä kymmenen pääperiaatteen avulla  

Tampereen kaupungin eettiset periaatteet jakautuvat kymmeneen pääkohtaan.  

  1. Ihmiskeskeisyys: dataa ja tekoälyä hyödynnetään kuntalaisten hyväksi ja tuetaan samalla kuntalaisten itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta.
  2. Osallisuus: kaupungin on varmistettava, että tekoälyratkaisut edistävät kaikkien osallisuutta julkisiin palveluihin.  
  3. Kestävyys: tekoälyn tulee huomioida lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin vaikutukset ympäristölle, yhteiskunnalle ja taloudelle.  
  4. Läpinäkyvyys: tekoälyn hyödyntämisestä kunnan palveluissa tulee viestiä avoimesti. Kaupungilla on velvollisuus viestiä ymmärrettävästi tekoälyn tai algoritmin toimintalogiikasta.  
  5. Oikeudenmukaisuus: tekoälyn käytön tulee perustua oikeudenmukaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen.  
  6. Vastuutahot: jokaisella tekoälyä hyödyntävällä palvelulla on selkeä vastuutaho ja –jako kaupungin sisällä.  
  7. Yksityisyys: kuntalaisten yksityisyys suojataan kaikissa tekoälyratkaisujen prosesseissa.  
  8. Turvallisuus: tekoälyä hyödyntävien järjestelmien on oltava tietoturvallisia aina suunnittelusta käytön lopettamiseen.  
  9. Ihmisen kontrolli: tekoälyratkaisut ovat ihmisen valvonnassa ja ihminen on viime kädessä aina vastuussa.  
  10. Vastuulliset kumppanit: Tampereen kaupunki edellyttää myös yhteistyökumppaneiltaan vastuullista suunnittelua, kehittämistä ja palveluja tekoälyjärjestelmien osalta.

Tekoälyn eettiset periaatteet elävät teknologian kehityksen mukana kuntalaisia osallistaen

Tampereen kaupungilla tekoälyyn liittyvää kehitystä ja keskustelua seurataan tiiviisti aiheen ympärille perustetun työryhmän johdolla.  

– Eettisten periaatteiden linjaaminen ei kuitenkaan tarkoita, että työ olisi valmis. Tekoälyyn liittyvää kehitystä tulee seurata kaiken aikaa ja meidän tulee kyetä reagoimaan mahdollisiin muutoksiin nopeallakin aikataululla, Tampereen kaupungilla eettisten periaatteiden linjaustyötä valmistellut suunnittelija Niko Juppi muistuttaa.

Tampereen kaupungin tekoälyn eettisten periaatteiden valmistelun yhteydessä toteutettiin kuntalaiskysely, jossa tamperelaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa ja kommentoida 15.1.-4.2.2024 välisenä aikana tekoälyn eettisiä periaatteita. Kyselyyn vastasi 125 kuntalaista. Kyselyn tuloksista nousi esiin kuntalaisten innostus tekoälyä kohtaan, mutta myös huoli sen vaikutuksista niin arkeen kuin työelämään. Tampereen kaupungin tekoälyn eettiset periaatteet koettiin tärkeäksi, jotta toiminnan vastuullisuus voidaan varmistaa kaupungin palveluissa ja niiden oletettiin lisäävän esimerkiksi kuntalaisten luottamusta ja kaupungin toiminnan avoimuutta.  

–  Kuntalaisten vastauksissa näkyi hyvin samanlaisia teemoja kuin mitä olemme tekoälyn hallintaa käsittelevässä työryhmässä käsitelleet. Tulemme jatkamaan työskentelyä tekoälyn etiikan parissa, ja osallistamaan kuntalaisia myös jatkossa, Juppi toteaa.

Tampereen kaupungin tekoälyn eettiset periaatteet seuraavat yhtenäistä linjaa kansallisten ja Eurooppaa koskevien tekoälyn säädösten kanssa.  

Lisätietoja:

Niko Juppi
Suunnittelija, Tampereen kaupunki
0405087482
 

Teksti: Elina Uusitalo
Kuvat: Mikko Vares
Jaa sosiaalisessa mediassa