Tampere lisää viheralueita ja saavutettavia vapaa-ajan palveluja

Koko kantakaupunkia koskeva vaiheyleiskaava on asetettu nähtäville 21.3.2024. Ehdotus keskittyy ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, viherverkkoon ja vapaa-ajan palveluihin. Lisäksi esitetään muuta kaava-aluetta tarkempaa ohjausta Alasjärven itäpuolen, Keskustan, Tesoman asemanseudun ja Lielahti-Hiedanrannan alueille. Alasjärven itäpuolelle ei kaavaehdotuksessa osoiteta matkailupalveluiden alueita.

Tampereen kaupunki järjestää huhtikuussa neljä yleisötilaisuutta, joissa on mahdollisuus kuulla ja keskustella valtuustokauden 2021–2025 kantakaupungin vaiheyleiskaavaehdotuksesta. Koko Kantakaupungin osalta yleiskaavaa tarkistetaan vaiheyleiskaavana, jossa tavoitellaan yleisesti ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä viherympäristön ja vapaa-ajanpalveluiden kehittämistä.

Lisäksi Vaiheyleiskaavassa esitetään yksityiskohtaiset maankäytön kehittämisperiaatteet Tesoman asemanseudulle, Lielahti-Hiedanrannan alueelle, keskustan osa-alueelle ja Alasjärven itäpuolelle. Tampereen kantakaupungin vaiheyleiskaavaehdotus 2021–2025 on asetettu nähtäville 21.3.2024–22.4.2024 väliseksi ajaksi. 

Ilmastonmuutokseeen sopeudutaan siniviherrakennetta turvaamalla

Viheralueet ja vesistöt ovat merkittävässä roolissa tiivistyvässä kaupungissa. Tesomaa kehitetään edelleen toimivaksi, kestäväksi ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseksi alueeksi. Keskustassa keskeisiä teemoja ovat elinvoiman vahvistaminen, hyvä saavutettavuus sekä viihtyisä ja ilmastonmuutokseen sopeutuva viherympäristö.

Lielahti-Hiedanrannassa pyritään erityisesti vahvistamaan viher- ja virkistysyhteyksiä sekä ohjaamaan vähittäiskaupan sijoittumista keskustatoimintojen alueella. Alasjärven itäpuolella keskeisiä teemoja ovat luontoarvojen ja ekologisten yhteyksien turvaaminen sekä virkistys-, pyöräily- ja jalankulkureittien kehittäminen.

Kaupunkilaisilla on mahdollisuus tutustua vaiheyleiskaavaan Tampereen palvelupisteessä, osoitteessa Frenckellinaukio 2 B ja vaiheyleiskaavan verkkosivuilla.

Yleisötilaisuudet huhtikuussa hybridinä 

Alueittain järjestettäviin yleisötilaisuuksiin voi osallistua paikan päällä lähitilaisuuksissa tai reaaliaikaisesti verkossa etäyhteyden välityksellä. Yleisötilaisuuksissa on mahdollisuus tutustua uuteen vaiheyleiskaavaehdotukseen ja keskustella kaupungin kaavoittajien kanssa. 

Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu. 

Yleisötilaisuudet järjestetään seuraavasti:

Tesoman asemanseudun asukastilaisuus
Ti 2.4.2024 klo 17.30–19.30
Tesoman hyvinvointikeskuksen Lysti-salissa, Tesomankatu 4

Keskustan asukastilaisuus
To 4.4.2024 klo 17.30–19.30
esittelytila Siluetissa linja-autoasemalla, Hatanpään valtatie 7

Lielahti-Hiedanrannan asukastilaisuus
Ke 10.4.2024 klo 17.30–19.30
Lielahden kirjastossa (Kauppakeskus LIKEn 2. kerros), Antti Possin Kuja 1

Alasjärven itäpuolen asukastilaisuus
To 11.4.2024 klo 17.30–19.30
Koilliskeskuksen kirjaston monitoimitila Kivessä, Liikekatu 3
 

Lisätietoja

Pia Hastio
Yleiskaavapäällikkö
Puhelin:
040 801 6917
Jaa sosiaalisessa mediassa