Ehdota Teknisen luovuuden palkinnon saajaa

Ehdota tamperelaisia työryhmiä tai henkilöitä Teknisen luovuuden palkinnon saajaksi. Tampereen kaupungin vuosittain jakaman palkinnon ehdokashaku on avoinna 25.3.–21.4.2024.

Teknisen luovuuden palkinnon haku on alkanut. Vuosittain jaettavan palkinnon saajaksi voi ehdottaa tamperelaisia työryhmiä tai henkilöitä, jotka ovat soveltaneet teknistä osaamista käytäntöön innovatiivisella tavalla. Myös itseään saa ehdottaa palkinnon saajaksi, mutta yrityksiä ei. 

Teknillisellä luovuudella tarkoitetaan jotain uutta ja omaperäistä ratkaisua, jossa tekniikkaa sovelletaan käytäntöön. Esimerkiksi viime kerralla palkinnon voitti Tommi Erosen ja Markku Ylösen kehittämä uudenlainen tapa varastoida uusiutuvaa energiaa niin sanottuun hiekka-akkuun.

Ajatuksena on, että palkittavassa ratkaisussa oli kaupallista potentiaalia tai se on jo mahdollisesti tuottanut kaupallisia tuloksia. Tämä otetaan huomioon myös innovaatioiden arvioinneissa. Palkintoa ei siis ole tarkoitettu tieteellisen työn tukemiseen.

Voittajan tulee valitsemaan Teknisen luovuuden palkitsemistoimikunta. Palkintosumma on 5 000 euroa. Palkinto jaetaan Imagine the metaverse -tapahtuman yhteydessä, joka järjestetään Tampereella 11.–12. kesäkuuta.

Ehdokashaku vuoden 2024 palkinnon saajaksi on auki 25.3.–21.4. Esitys palkinnon saajasta tehdään verkkolomakkeella. Lomakkeessa olisi hyvä kuvailla innovaatiota mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja yleistajuisesti, jotta käy selvästi ilmi, mihin tarkoitukseen sitä käytetään. Hakulomakkeeseen kannattaa liittää myös havainnollistavaa materiaalia kuten esimerkiksi videoita, valokuvia, esitteitä ja linkkejä.

Hakulomake ja ohjeet ovat sekä suomeksi että englanniksi.
 

Lisätietoja

Kirsi Nyman
Johdon assistentti
Puhelin:
040 355 9107
Teksti: Julia Koski
Jaa sosiaalisessa mediassa