Lentävänniemen täydennysrakentamiselle on tulossa periaatteet

Raitiotien rakentaminen on lisännyt Tampereen Lentävänniemen peruskorjausvaiheessa olevien 1970-luvulla rakennettujen kerrostalotaloyhtiöiden kiinnostusta täydennysrakentamiseen. Täydennysrakentamisen sovittamiseksi ympäristöön tarvitaan laajemman alueen periaatetarkastelua. Suunnittelun valmistelusta kertova hanke-esite on nähtävillä mielipiteiden saamiseksi 14.3.2024 saakka. 
Suunnittelualue virastokartalla

Alueen taloyhtiöiltä, asukkailta ja toimijoilta toivotaan nyt mielipiteitä siitä, mitä täydennysrakentamisen periaatteissa tulisi huomioida sekä kommentteja hanke-esitteen sisällöistä. Myös hanke-esityksiä voi jättää. Mielipiteen voi toimittaa kaupungin kirjaamoon. Suunnittelun aloitukseen liittyy taloyhtiöille kohdistettu pysäköintikysely. 

Täydennysrakentamisen periaatteiden suunnittelualue sijoittuu Lentävänniemen paikallisesti arvokkaalle metsälähiöalueelle. Suunnittelualueen laajuus on noin 60 hehtaaria. Aluetta rajaavat etelässä Lielahdenkatu, lännessä Lentävänniemenkatu, pohjoisessa Näsijärvi ja Suomensaari, idässä Lielahdenkatu ja Näsijärvi. Rajaus voi tarkentua suunnittelun aikana. Nykytila-analyysiä ja selvityksiä tehdään tarpeelliselta laajuudelta Lentävänniemen kaupunginosasta.

-    Vireillä olevien asemakaavojen tähän mennessä saadussa palautteessa alueen asukkaat ovat tuoneet esiin huolensa muun muassa Lentävänniemen metsäisen luonteen ja virkistysmahdollisuuksien säilymisestä sekä pysäköintipaikkojen riittävyydestä, kertoo läntisen Tampereen aluearkkitehti Riikka Rahkonen.

Lentävänniemen keskustassa on vireillä kaksi asemakaavamuutosta, ja kaupungin asemakaavoitus on saanut useita esityksiä täydennysrakentamisesta. Hankkeita on myös kehitteillä taloyhtiöissä.  

-    Yksittäisten hanke-esitysten edellytysten arviointi asemakaavoituksessa on haastavaa ilman laajemman alueen tarkastelua. Laadittavien täydennysrakentamisen periaatteiden avulla tutkitaan, paljonko täydentämistä Lentävänniemen ydinalue kestää. Taloyhtiöitä halutaan kohdella tasapuolisesti ja edistää alueen asemakaavamuutosten sujuvaa etenemistä, Rahkonen jatkaa.

Täydennysrakentamisen periaatteet tehdään konsulttityönä vuoden 2024 aikana Tampereen kaupungin yksiköiden ohjauksessa. Suunnittelussa käytetään myös taloyhtiöiden aikaisempia ja periaatetyön laatimisen aikana saatavia täydennysrakentamisen esityksiä.

Periaatteet ovat yleissuunnitelma, joka ei johda suoraan toteuttamiseen. Tontin rakennusoikeuden lisääminen täydennysrakentamista varten edellyttää asemakaavamuutosta. Asemakaavamuutoksia voivat hakea tonttien omistajat ja niiden vuokraoikeuden haltijat. 

Suunnitelman tavoitevuosi on 2040, johon mennessä alueen muutokset olisivat vähitellen toteutuneet. Tavoitteena on kaupunginosan kehittäminen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi.

Nyt nähtävillä olevasta hanke-esitteestä saatujen mielipiteiden perusteella suunnittelua viedään kevään aikana eteenpäin ja laaditaan täydennysrakentamisen periaatteiden luonnosaineisto. 

Luonnosaineisto asetetaan nähtäville arviolta touko-kesäkuussa 2024, jolloin periaatteita esitellään yleisötilaisuudessa ja niistä kerätään mielipiteitä. Täydennysrakentamisen periaatteet on tarkoitus viedä yhdyskuntalautakunnan hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2024.

Lisätietoja

Riikka Rahkonen
Aluevastaava, asemakaavoitus läntinen alue Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 801 2724
Susanna Virjo
Asemakaavoitus, läntinen alue Projektiarkkitehti
Puhelin:
041 730 6093
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa