Svenska samskolanin laajentamisen mahdollistava asemakaavan muutosehdotus nähtäville

Svenska samskolanin koulun oppilasmäärä on kasvussa ja koulu tarvitsee lisää tilaa toiminnalleen. Asemakaavamuutos mahdollistaa koulun laajentamisen arvokkaassa kulttuuriympäristössä. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 5.12.2023 ehdotuksen asetettavaksi nähtäville.
Havainnekvua sisäpihalta, puita ja vaaleita rakennuksia.
Havinnekuva, viistokuva koulun pihaan. Kuva: Lundén Architecture Company

Kaakinmaalla sijaitsevan Svenska samskolanin laajennuksen asemakaavan muutoksen tavoitteena on korvata koulurakennuksen 1970-luvun laajennusosa uudella suuremmalla laajennuksella ja kehittää koulun piha-aluetta. Nykyiset tilat eivät täytä kaikilta osin nykyaikaisten oppimisympäristöjen vaatimuksia, ja muun muassa esteettömyyttä on tarpeen parantaa.

Lisäksi muodostetaan edellytykset pihakannen ja kannen alle sijoittuvan pysäköinnin toteuttamiselle. Pihakannen päälle sijoittuu koulun piha, jolle vapautuu lisää tilaa, kun nykyiset maanpäälliset autopaikat sijoittuvat pihakannen alle.

Kaavaehdotus ja muutokset

Asemakaavan muutoksessa uutta rakennusoikeutta muodostuu noin 2500 kerrosneliömetriä. Lisäksi asemakaava mahdollistaa kansipihan alle sijoitettavan pysäköintilaitoksen, jonka laajuus on noin 1200 kerrosneliömetriä aloitusvaiheessa esitetyn 1700 sijaan.

Valmisteluvaiheen palautteen pohjalta uudisrakennuksen rakennusala sijoitettiin hieman sisäänvedetyksi Satamakadun katulinjasta. Lisäksi pysäköintilaitoksen rakennusalaa pienennettiin, jotta myös Mariankadun puoleiset puut olisi mahdollista säilyttää tontilla. Meluselvitys, hulevesiselvitys ja -suunnitelma ja liikenneanalyysi päivitettiin. Kaavan liiteaineistoon lisättiin liito-oravaselvitys ja hiilijalanjälkiselvitys.

Osoitteessa Satamakatu 19–21 sijaitseva Svenska samskolan i Tammerfors eli Tampereen ruotsinkielisen yhteiskoulun koulurakennus valmistui 1900-luvun alussa ja rakennuksen laajennusosat 1960- ja 1970-luvuilla. Suunnittelualue on osa Koulukadun Pirkanmaan maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Koulun vanhat osat on pääosin suojeltu.

Asemakaavan vaikutuksia muun muassa kaupunkikuvaan ja liikenteeseen on tutkittu kaavaan liittyvissä selvityksissä. Asemakaava edellyttää laadukasta toteutusta niin uudisrakennuksen, koulun pihan kuin pihaan liittyvien rakennelmien osalta. Suunnittelualueen olemassa olevat puut pyritään säilyttämään.

Asemakaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville 8.12. - 19.1.2023.

Lisätietoja

Mikko Nurminen
Esittelijä Kaupunkiympäristön palvelualue Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Tiia Kuisma
Valmistelija Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 626 8211
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa