Koulun asemakaavamuutos mahdollistaa kulttuurikeskuksen ja uusia asuntoja Nekalaan

Nekalan entisen koulun asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin asetettavaksi nähtäville 5.12.2023 yhdyskuntalautakunnassa. Kaavamuutoksella mahdollistetaan täydennysrakentaminen tontilla ja koulurakennuksen käyttötarkoituksen muutos koulukäytöstä kulttuurialan käyttäjien tarpeisiin.
Havainnekuvassa katu, nurmikkoa ja puita, taustalla rakennuksia.
Havainnekuva suunnitelluista uusista rakennuksista. Kuva: Arkkitehdit MY

Kortteliin osoitetaan koulun nykyisen arvioidun kerrosalan 5900 kerrosneliömetrin lisäksi 3100 neliötä asuntokäyttöön tuleville uudisrakennuksille, mikä mahdollistaa noin 40 asuntoa. Tontti on tarkoitus jakaa täydennysrakentamista varten.

Nekalan koulurakennus suojellaan arvokkaassa kulttuuriympäristössä. Suojelumääräyksen puitteissa rakennukseen on mahdollista tehdä korjauksia ja muutoksia, joiden myötä sitä voidaan käyttää kulttuuritiloina.

Kulttuuritalon pihalla nykyiset skeitti- ja bmx-alueet säilytetään. Lisäksi pihalla on myös jatkossa avointa sorapintaista aluetta, joka on käytettävissä monenlaisiin toimintoihin.

Suunnittelualue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Viinikka-Nekalan pientaloympäristöön. Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee vuonna 1931 valmistunut ja vuonna 1951 laajennettu Nekalan koulu, jossa koulu- ja kirjastokäyttö päättyi rakennuksen sisäilmaongelmien vuoksi 2018, jolloin koulutoiminta siirtyi Tampereen normaalikouluun.

Palautteen perusteella valittua kaavaluonnosvaihtoehtoa on kehitetty edelleen kaavaehdotukseksi. Alueen puille esitettiin jo asemakaavaluonnoksessa suojelevat merkinnät, joita tarkennettiin ehdotusvaiheeseen.

Asemakaavaehdotukseen sisällytettiin lisää alueen kaupunkikuvallista luonnetta tukevia kaavamääräyksiä sekä tehtiin tarkistuksia rakentamisen mittakaavaan. Kaavaan liittyviin suunnitelmiin tehtiin tarkistuksia ja meluselvitystä täydennettiin skeitti- ja tapahtumamelun osalta.

Asemakaavaehdotus on tulossa nähtäville 8.12. ja 19.1.2023 väliseksi ajaksi. Asemakaava tulee vielä palautevaiheen jälkeen yhdyskuntalautakunnan hyväksyttäväksi ja etenee kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.

Lisätietoja

Mikko Nurminen
Esittelijä Kaupunkiympäristön palvelualue Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Raija Mikkola
Valmistelija Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 806 3019
Onni Pernu
Toimistoarkkitehti
Puhelin:
040 626 7880
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa