Messukylänkatua uudistetaan – tutustu katusuunnitelmaan

Messukyläntietä ja Messukylänkatua uudistetaan Hervannan valtaväylän ramppiliittymän ja Ristinarkuntien liittymän välisellä noin 1,2 kilometrin osuudella. Katusuunnitelmaehdotus on nähtävillä ja kommentoitavana verkossa 11.12.2023 saakka. Kadun ajokaistat vähenevät neljästä kahteen ja molemmille puolille katua rakennetaan kävely- ja pyöräilyväylät.
Paneloitua meluseinää kadun varressa, pyöräilijä kulkee pyörätiellä ja koiran ulkoiluttaja  jalkakäytävällä.
Messukyläntien itäpäähän, kadun eteläreunaan on suunniteltu meluaitaa, jonka pinta verhoillaan puurimalla (havainnekuva: WSP Finland).

Uudistuksella parannetaan jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen olosuhteita, liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Tavoitteena on myös melun ja päästöjen vähentäminen. Lisäksi katujaksolla on haluttu kehittää kaupunkikuvaa ja katuympäristön viihtyisyyttä sekä ottaa huomioon arvokas rakennettu kulttuuriympäristö ja turvata nykyiset viher- ja ekologiset yhteydet. Palvelujen läheisyydessä toteutetaan esteettömyyden erikoistason mukaiset ratkaisut kadun pintamateriaalien, kaltevuuksia ja valaistuksen suhteen.

Ajokaistat vähenevät kahteen ja nopeusrajoitus alenee nopeuteen 40 km/h

Messukyläntiellä ja Messukylänkadulla nopeusrajoitus lasketaan uudistettavalla katuosuudella 40 kilometriin tunnissa.  Kadun ajokaistoja vähennetään neljästä kahteen. Kadun liittymät on edelleen varustettu vasemmalle kääntyvien ryhmittymiskaistoilla liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi.

Kadun eteläpuolelle eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie, pohjoispuolelle yhdistetty väylä

Kadun eteläreunalle on suunniteltu 2,5–3,0 metriä leveä pyöräilyn pääreitti ja 1,75–2,0 metriä leveä jalkakäytävä. Väylät erotellaan toisistaan kiviraidalla. Kadun pohjoisreunaan on tulossa 3,5 metriä leveä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä.  Pyöräpysäköintipaikkoja tulee Kirkonmäenkadun liittymän läheisyyteen sekä Messukylän koulun ja päiväkodin kohdalle.

Suojateiden turvallisuutta ja bussipysäkkejä parannetaan

Suojatieturvallisuutta parannetaan kaventamalla katua suojatien kohdalta sekä rakentamalla kaikkiin Messukylänkadun ylityksiin 2,5 metriä leveät suojatiesaarekkeet.  Messukylänkadun pohjoispuolelle Kyläojankadun liittymään tulee korotettu suojatie,  ja kadun eteläpuolen liittymissä on ylijatkettu jalkakäytävä ja pyörätie.  Bussipysäkkien ympäristöjä parannetaan toteuttamalla kaikille pysäkeille turvalliset odotustilat ja pysäkkikatokset.

Katutilan pintarakenteet ja kadun kalusteet uusitaan. Materiaalien valinnassa on otettu huomioon Messukylän kaupunkikuvalliset ominaispiirteet. Katuosuudelle on tulossa jonkin verran uusia puu- ja pensasistutuksia. Messukylän alueen täydennysrakentaminen on huomioitu mm.  Messukylän koulun ja päiväkodin kohdalla sekä Ristinarkuntien ja Kivikirkontien liittymien välisellä alueella, jonne rakennetaan viihtyisät katuaukiot.

Messukylän alikulkukäytävä uusitaan ja valtaväylän puoleiseen päähän uutta melusuojausta

Messukyläntien ja Messukylänkadun parantamisen yhteydessä uusitaan Messukylän alikulkukäytävä. Erityistä huomiota on kiinnitetty alikulun riittävään valaistukseen.

Hervannan valtaväylän ramppiliittymän ja Vuohenhiekankadun väliselle osuudelle kadun eteläpuolelle on osoitettu 170 metriä pitkä melusuojaus, jonka korkeus on 2,5 metriä. Kadun pohjoispuolella olevaa nykyistä meluseinää korjataan.

Messukyläntien ja Messukylänkadun uudistus on tarkoitus toteuttaa vuosina 2025–2026.

Lisätietoja

Petri Keivaara
Katuinsinööri
Puhelin:
050 382 6459
Hannele Kemppi
WSP Finland Oy Projektipäällikkö
Puhelin:
050 564 8792
Teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen
Kuvat: WSP Finland Oy
Jaa sosiaalisessa mediassa