Tredun organisaatioon ja johtamisjärjestelmään suunnitellaan uudistuksia – yhteistoimintaneuvottelut alkavat

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on aloittamassa työnantajan ja henkilöstön väliset yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluissa ei tavoitella henkilötyövuosien vähentämistä. Suunniteltu organisaatiomuutos ei suoraan vaikuta opiskelijoiden arkeen.

Tavoitteena on uudistaa organisaatiorakennetta ja pääpaino uudistuksessa on johtamisen rakenteessa. Vähäisemmissä määrin organisaatiouudistus voi vaikuttaa koko henkilöstöön. Uuden organisaatiorakenteen on suunniteltu astuvan voimaan 1.8.2024.

Muutostarpeen tausta

Tredun nykyinen organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä perustuvat toimipistekohtaisuuteen ja yleisjohtajuuteen. Työelämän toimialat kehittyvät yhä nopeammin ja tarvitsevat meiltä vahvempaa palvelukykyä. Uudistuksen myötä siirtyisimme vahvemmin johtamaan koulutusaloja. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on vahvistaa koulutusaloja ja koulutusalojen sisäistä kehitystyötä, jotta voimme varmistaa palvelumme laadun niin opiskelijoille kuin työelämällekin.

Organisaatioon suunnitellut muutokset  

Tredun organisaatiouudistuksessa ei tavoitella henkilötyövuosien vähentämistä. Seuraavia muutoksia organisaatioon on suunniteltu:

  • Kolmea koulutusjohtajan virkaa suunnitellaan muutettavaksi vastaamaan uutta johtamisjärjestelmää. Suunnitellaan myös kolmen uuden johtajaviran perustamista. 
     
  • Organisaatioyksiköitä ja/tai työntekopaikkoja saatetaan muotoilla uudelleen. Koko henkilöstö kuuluu näiden mahdollisten muutosten piiriin.
     
  • Vähäisiä muutoksia saattaa tulla enintään 150 henkilön tehtävään. Tällaisia muutoksia voivat olla mm. muutokset työtehtävien sisällön painotuksissa ja/tai esihenkilön vaihtuminen ja/tai nimikkeen muutos. Nämä muutokset saattavat koskea koulutuspäälliköiden tehtäviä sekä kehittämispalvelujen, Serviisin palveluverkkopalvelujen ja oppimisympäristöpalvelujen henkilöstön tehtäviä.

Yhteistoimintaneuvottelujen aikataulu

Seuraavaksi asiaa käsitellään työnantajan ja henkilöstön edustajien toimesta toisen asteen koulutuksen yhteistoimintaryhmässä 28.11.2023. Kutsu yhteistoimintaneuvotteluun on julkaistu 21.11.2023. Lisätietoja muutosprosessista kerrotaan yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen. Uuden organisaatiorakenteen on suunniteltu astuvan voimaan 1.8.2024.

Lisätietoja

Kirsi Viskari
Lisätiedot Johtaja, ammatillinen koulutus
Puhelin:
040 037 6420
Jaa sosiaalisessa mediassa