Tampere ilmastotoimien edelläkävijä: jo toisen kerran kansainväliselle A-listalle

Tampere pääsi jo toista kertaa peräkkäin Carbon Disclosure Project -järjestön A-listalle avoimen ja määrätietoisen ilmastotyön vuoksi. Tampere tunnetaan erityisesti ilmastotyön johtamismenetelmistä.

Tampereen kaupunki sai CDP:n tunnustuksen yhdessä 118 muun eri puolilla maailmaa sijaitsevan kaupungin kanssa. Kaupunkeja yhdistää se, että ne ovat ottaneet rohkeasti johtoaseman ympäristötoimissa ja toimivat avoimesti maailmantalouden haasteiden aiheuttamasta paineesta huolimatta. Suomesta listalle pääsi tänä vuonna kolme kaupunkia: Tampereen lisäksi Turku ja Vantaa.

CDP:n kaupunkien A-listan tarkoitus on kannustaa ja tukea kaupunkeja kunnianhimoisissa ilmastotoimissa. Arviointi perustuu kaupunkien CDP-ICLEI-alustalla julkistamiin ympäristötietoihin. Kaupunkien ilmastotietojen julkistaminen ja ilmastotoimet ovat selvästi vauhdittumassa – yli 900 kaupunkia (939) sai tänä vuonna CDP:ltä luokituksen ilmastotoimistaan. Arvosanan A sai hieman useampi kuin joka kymmenes kaupunki (13 prosenttia).

Tampere tunnetaan erityisesti ilmastotyön johtamisesta

Tampere on julkisesti raportoinut CDP:lle koko kaupungin kattavan päästöinventaarion ja Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan. Tiekartta on kaupungin ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen suunnitelma. Tampereen kaupunki on myös arvioinut paikalliset ilmastoriskit ja tunnistanut haavoittuvimmat ihmisryhmät, ympäristöt ja elinkeinot. 

Tampere tunnetaan erityisesti juuri ilmastotyön johtamismenetelmistä, kuten Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartasta, Ilmastovahdista ja Ilmastobudjetista. Tampere valittiin myös mukaan EU-komission 100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia -missioon.  
 
– Näiden yhteensovittamiseksi tehdään töitä jatkuvasti, sanoo energia- ja ilmastoasiantuntija Elina Seppänen ja lisää, että Tampereella on tehty paljon niin pieniä kuin hyvin isojakin konkreettisia toimia ilmastopäästöjen vähentämiseksi, kuten raitiotie ja Naistenlahden biovoimalaitoksen rakentaminen korvaamaan turpeen polttoa. Tänä vuonna hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet jo arviolta puoleen sitten vertailuvuoden 1990. 

CDP kiittää Tamperetta ja 118 muuta tänä vuonna A-listalle päässyttä kaupunkia myös siitä, että ne todistavat, että kunnianhimoiset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ovat mahdollisia sekä maailmanlaajuisesti että ilmastonmuutoksen ja -prioriteettien suhteen erilaisissa kaupungeissa. Toimia on kuitenkin lisättävä entisestään.

– Tampereen aktiivinen työ ilmaston ja ihmisten hyväksi jatkuu. Tiekarttaa päivitetään jälleen vuoden 2024 aikana tiiviissä yhteistyössä eri toimintojen kesken. Yhä tärkeämmäksi on nousemassa kaupunkilaisten ja tamperelaisten yritysten merkitys työssä, sanoo apulaispormestari Pekka Salmi.  
 

Carbon Disclosure Project -järjestö


CDP on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka ylläpitää maailman ympäristötietojärjestelmää yrityksille, kaupungeille, valtioille ja alueille. CDP perustettiin vuonna 2000, ja se tekee yhteistyötä yli 740 rahoituslaitoksen kanssa, joiden omaisuuserät ovat yli 136 biljoonaa dollaria. CDP on ollut edelläkävijä pääomamarkkinoiden ja yritysten hankintojen hyödyntämisessä, jotta yrityksiä voitaisiin motivoida julkistamaan ympäristövaikutuksensa ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, turvaamaan vesivaroja ja suojelemaan metsiä.     

Vuonna 2023 yli 24 000 organisaatiota eri puolilla maailmaa julkisti tietoja CDP:n kautta – mukaan lukien pörssiyhtiöt, jotka kattavat kaksi kolmasosaa maailman osakemarkkinoiden yhteenlasketusta arvosta – ja yli 1 100 kaupunkia, osavaltiota ja aluetta.

Lisätietoja

Elina Seppänen
Energia-ja ilmastoasiantuntija
Puhelin:
040 800 7253
Teksti: Elina Seppänen ja Essi Lehtinen
Kuvat: Visit Tampere/Laura Vanzo
Jaa sosiaalisessa mediassa